TỜ THÔNG TIN: Cắt Giảm Medicaid/Medi-Cal Sẽ Gây Tổn Hại Đến Trường Học Và Giáo Dục Đặc Biệt

Publications
#F105.05

TỜ THÔNG TIN: Cắt Giảm Medicaid/Medi-Cal Sẽ Gây Tổn Hại Đến Trường Học Và Giáo Dục Đặc Biệt

Cắt Giảm Medi-Cal/Medicaid Sẽ Gây Tổn Hại Đến Giáo Dục Đặc Biệt Như Thế Nào?

Ngày nay, các trường học tại California sử dụng $180 triệu vào Medi-Cal/Medicaid để thanh toán cho các dịch vụ cho học sinh, đặc biệt là học sinh khuyết tật. Hơn $90 triệu khoản tiền này đến từ chính phủ liên bang. Các đề xuất gần đây trong Quốc Hội sẽ cắt giảm hoặc hạn chế quỹ Medicaid liên bang.

Các trường học thường sử dụng quỹ Medi-Cal để thanh toán cho các dịch vụ trong Chương Trình Giáo Dục Cho Từng Cá Nhân (IEP) của trẻ em.  Đối với trẻ em đủ điều kiện, Medi-Cal giúp tài trợ các dịch vụ giáo dịch đặc biệt như:

  • liệu pháp cơ năng và vật lý,
  • điều dưỡng,
  • sức khỏe tâm thần và
  • trợ giúp lớp học

Medi-Cal cũng chi trả cho khung tập đi, xe lăn, thiết bị sân chơi và công nghệ phụ trợ đặc biệt cho học sinh khuyết tật. 

Các trường học cũng sử dụng Medi-Cal để chi trả cho các y tá và bác sĩ tâm lý của trường, cũng như các dịch vụ chính và dịch vụ dự phòng tại trường, như khám sàng lọc thị lực và thính lực cho tất cả học sinh. 

Cắt Giảm Medi-Cal/Medicaid Sẽ Gây Tổn Hại Đến Các Trường Học Như Thế Nào? 

Kết Quả Của Học Sinh Thấp Hơn: Nghiên cứu chỉ ra rằng học sinh được đài thọ bởi Medicaid hoặc bảo hiểm sức khỏe khác có khả năng đi học đều đặn, tốt nghiệp trung học và hoàn thành chương trình học cao đẳng cao hơn so với học sinh không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Họ thường có thu nhập cao hơn và sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn. Hạn chế ngân sách Medi-Cal/Medicaid có thể khiến một số trẻ em bị khuyết tật và thu nhập thấp bị loại ra khỏi chương trình — và mất cơ hội để thành công.

Tỉ lệ Nghỉ Học và Tỉ Lệ Bỏ Học Cao Hơn: Bệnh tật là lý do số 1 khiến học sinh nghỉ học. Cắt giảm Medi-Cal/Medicaid có thể đồng nghĩa với việc nhiều trẻ em nghỉ ốm do bệnh hen suyễn, đau răng không được kiểm soát và các bệnh khác thay vì nhận được sự chăm sóc mà trẻ cần có. Nghiên cứu chỉ ra rằng những học sinh nghỉ học thường xuyên có kỹ năng xã hội kém hơn ở mẫu giáo, khả năng đọc kém hơn ở lớp ba và tỉ lệ bỏ học cao hơn ở trung học. Và điều này có thể gây tổn hại gấp đôi đến ngân sách trường học địa phương, vì tỉ lệ đi học thấp hơn dẫn đến nguồn tài trợ của tiểu bang thấp hơn.

Giảm Sàng Lọc Và Điều Trị Sớm: Trường học và các tổ chức cộng đồng hiện đang phụ thuộc vào chương trình Kiểm Tra, Chẩn Đoán, Điều Trị Sớm và Định Kỳ theo chỉ định của bác sĩ trong Medicaid (EPSDT) để xác định và điều trị cho những trẻ em có vấn đề về thính lực và thị lực, chậm phát triển, và bị những khuyết tật chẳng hạn như chứng tự kỷ có thể ảnh hưởng đến học tập. Cắt giảm Medicaid có thể làm giảm hiệu quả của EPSDT, bỏ rơi trẻ em gặp vấn đề về phát triển và học tập không được chẩn đoán và không được điều trị; ngăn cản các sáng kiến giáo dục sớm nhằm mục đích giúp tất cả trẻ em sẵn sàng đi học mẫu giáo; và làm suy yếu những nỗ lực lớn hơn nhằm đảm bảo rằng mọi trẻ em đều đọc tốt vào cuối lớp ba.

Giảm Nguồn Hỗ Trợ Về Sức Khỏe Tâm Thần: 7 trên 10 học sinh nhận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần nhận được các dịch vụ này tại trường. Thông thường, các dịch vụ tư vấn tại trường học này được tài trợ bởi Medicaid EPSDT.