Một Khuôn Mẫu Gây Thiệt Hại Cho Người Mắc Bệnh Tâm Thần