Lời khuyên để Biện hộ Hiệu quả

Publications
#5032.05

Lời khuyên để Biện hộ Hiệu quả

Ấn phẩm này cung cấp cho bạn các mẹo để trở thành người ủng hộ của riêng bạn. Các mẹo bao gồm những thứ như chuẩn bị và đặt câu hỏi. Lưu giữ hồ sơ và nhận thông tin bằng ngôn ngữ của bạn là những mẹo quan trọng. Biết các quyền của bạn và nhận trợ giúp là những mẹo khác.

HÃY CHUẨN BỊ

Trước một cuộc họp, hãy chuẩn bị một danh sách các câu hỏi mà quý vị có thể có. Nếu quý vị có bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào, chẳng hạn như báo cáo, thẩm định/đánh giá, v.v…, mà sẽ hỗ trợ quý vị trong nỗ lực biện hộ của quý vị, hãy mang chúng theo.

HÃY QUYẾT ĐOÁN

Quý vị có quyền hưởng các dịch vụ và quý vị có quyền biện hộ cho chúng. Có những tổ chức biện hộ có thể tư vấn cho quý vị và/hoặc chuẩn bị cho quý vị nhằm nỗ lực có được các dịch vụ này.

ĐẶT CÂU HỎI

Nếu quý vị không hiểu những gì người khác nói với quý vị hoặc văn bản quý vị nhận được, hãy đặt câu hỏi. Quý vị có quyền hỏi tất cả những câu hỏi mà quý vị cần để hiểu rõ những gì đang xảy ra. 

CHIA SẺ THÔNG TIN

Nếu quý vị có thông tin, báo cáo, thẩm định, hoặc hồ sơ mà sẽ giúp có được các dịch vụ quý vị cần, điều quan trọng là quý vị chia sẻ thông tin đó với những người hoặc cơ quan liên quan. Việc ghi lại những người quý vị đã cho thông tin và những thông tin quý vị đã cho cũng rất quan trọng.

SẴN SÀNG LẮNG NGHE

Nếu quý vị đã yêu cầu một dịch vụ hoặc hỏi một câu hỏi, hãy lắng nghe hồi đáp của các bên khác và những gì họ nói. Hãy đảm bảo rằng họ trả lời câu hỏi của quý vị. Hỏi lý do cho quyết định của họ. Nếu họ trích dẫn các chính sách hoặc thủ tục, hãy yêu cầu một bản sao.

LƯU HỒ SƠ

Quan trọng là quý vị phải lưu hồ sơ về trường hợp của mình, tốt nhất là theo thứ tự thời gian (theo ngày). Nếu quý vị trao đổi người khác, hãy ghi lại tên và chức danh của người mà quý vị đã trao đổi và tổ chức họ làm việc. Duy trì liên lạc qua thư hoặc email về hội thoại của quý vị với họ và những điều quý vị trao đổi. Yêu cầu hồi đáp bằng văn bản; qua thư hoặc email.

NGÔN NGỮ CHÍNH

Quý vị có quyền nhận thông tin bằng ngôn ngữ chính của mình. Quý vị có quyền yêu cầu một thông dịch viên ngôn ngữ chính của mình, bao gồm cả Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL, American Sign Language). Nếu quý vị bị khuyết tật quý vị có quyền nhận thông tin ở dạng khác chẳng hạn như, chữ In To, chữ nổi Braille, v.v…

TÌM KIẾM GIÚP ĐỠ

Nếu quý vị không cảm thấy thoải mái đến cuộc họp một mình, hãy đi cùng một người khác. Hãy đi cùng một người bạn, một thành viên gia đình hoặc một người biện hộ. Quý vị có quyền đi cùng một người khác, ngay cả khi chỉ để hỗ trợ. Người này có thể giúp giữ cho quý vị tập trung. Nếu quý vị cần đại diện, có những tổ chức, người biện hộ, và luật sư mà quý vị có thể liên hệ. Gọi Disability Rights California để được giới thiệu.

XEM XÉT THÔNG TIN

Nếu quý vị không cảm thấy thoải mái với những gì đang được nói hoặc cung cấp cho mình tại cuộc họp hoặc nếu quý vị không cảm thấy thoải mái phải ký một tài liệu, KHÔNG đồng ý với bất cứ điều gì vào thời điểm đó. Quý vị có quyền xem xét toàn bộ các tài liệu. Quý vị có thể yêu cầu một bản sao của những tài liệu quý vị được yêu cầu ký. Mang bản sao đó về nhà để xem xét và gửi bản sao lại trong vòng vài ngày. Nếu có thể, hãy tìm một người để cùng xem xét bản sao này. Chỉ ký những tài liệu quý vị đồng ý và ghi lại những gì quý vị không đồng ý trên cùng một tài liệu.

BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ

Nói chung, quý vị có quyền nhận được văn bản thông báo hành động. Quý vị cũng có quyền được biết lý do tại sao quý vị bị từ chối một dịch vụ hoặc tại sao các dịch vụ đang bị giảm hoặc chấm dứt. Quý vị có quyền chất vấn một quyết định. Quý vị phải luôn hỏi thủ tục chất vấn cho quyết định của họ là như thế nào và yêu cầu thủ tục đó bằng văn bản.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

 

 

Click links below for a downloadable version.