Lá phiếu tháng 11 năm 2022: Hiểu Điều gì đang Xảy ra với Cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ

Publications
#8092.05

Lá phiếu tháng 11 năm 2022: Hiểu Điều gì đang Xảy ra với Cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ

Ấn phẩm này giải thích lý do cử tri California được yêu cầu bầu hai lần cho cùng một Ghế Thượng viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử năm nay. Ấn phẩm này mô tả cách hai cuộc tranh cử này sẽ xuất hiện trên lá phiếu tổng tuyển cử toàn tiểu bang tháng 11 năm 2022 và ý nghĩa của các lựa chọn của quý vị.

Ấn phẩm này giải thích lý do cử tri California được yêu cầu bầu hai lần cho cùng một Ghế Thượng viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử năm nay. Ấn phẩm này mô tả cách hai cuộc tranh cử này sẽ xuất hiện trên lá phiếu tổng tuyển cử toàn tiểu bang tháng 11 năm 2022 và ý nghĩa của các lựa chọn của quý vị.

Quý vị sẽ thấy gì trên lá phiếu

Ngoài các cuộc tranh cử khác trên lá phiếu, quý vị sẽ nhận thấy hai cơ hội riêng biệt để bầu cho cùng một Ghế Thượng viện Hoa Kỳ.

Cuộc tranh cử thứ nhất cho Ghế Thượng viện Hoa Kỳ hỏi người nào quý vị muốn trở thành thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ trọn vẹn tiếp theo. Nhiệm kỳ trọn vẹn của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là sáu năm. Nhiệm kỳ trọn vẹn tiếp theo sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 đến ngày 3 tháng 1 năm 2029.

Cuộc tranh cử thứ hai cho  Ghế Thượng viện Hoa Kỳ hỏi người nào quý vị muốn trở thành thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại. Nhiệm kỳ hiện tại sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. Như được mô tả chi tiết hơn bên dưới,  Ghế Thượng viện Hoa Kỳ này hiện đang được một người do Thống đốc chỉ định nắm giữ tạm thời cho đến cuộc bầu cử năm 2022.

Các lựa chọn để bầu cho hai cuộc tranh cử Thượng viện Hoa Kỳ

Quý vị có thể bầu cho một trong hai hoặc cả hai  cuộc tranh cử Thượng viện Hoa Kỳ này. Quý vị có thể bầu cho cùng một người trong cả hai cuộc tranh cử hoặc quý vị có thể bầu cho một người khác trong mỗi cuộc tranh cử.

Như trong bất kỳ cuộc bầu cử nào, quý vị có thể chọn không bầu cho bất kỳ hoặc tất cả các cuộc tranh cử, bao gồm một trong hai hoặc cả hai cuộc tranh cử Thượng viện Hoa Kỳ có trên lá phiếu tháng 11 năm 2022.

Người giữ chức vụ hiện tại, Alex Padilla, đang tranh cử cho cả phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại và cho nhiệm kỳ trọn vẹn tiếp theo.

Nếu quý vị bầu Ông Padilla giữ chức vụ cho phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại thì có nghĩa là quý vị muốn ông hoàn thành nhiệm kỳ mà ông bắt đầu phục vụ vào tháng 1 năm 2021. Nếu quý vị bầu một ứng cử viên khác giữ chức vụ cho phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại thì có nghĩa là quý vị muốn Ông Padilla thôi giữ chức thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và người khác làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kể từ thời điểm chứng nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2022 (có thể sẽ vào khoảng tháng 12 năm 2022) cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2023.

Nếu quý vị bầu Ông Padilla giữ chức vụ cho nhiệm kỳ trọn vẹn tiếp theo thì có nghĩa là quý vị muốn ông giữ chức thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ trọn vẹn sáu năm sau thời gian hiện tại mà ông giữ chức vụ đó. Nếu quý vị bầu một ứng cử viên khác giữ chức vụ cho nhiệm kỳ trọn vẹn tiếp theo thì có nghĩa là quý vị không muốn Ông Padilla tiếp tục giữ chức thượng nghị sĩ Hoa Kỳ sau thời gian hiện tại mà ông giữ chức vụ đó và quý vị muốn người khác làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.

Lý do cuộc tranh cử cho phần còn lại của nhiệm kỳ Thượng viện Hoa Kỳ hiện tại lại có trên lá phiếu

Quý vị không cần phải biết tất cả chi tiết về lý do cuộc tranh cử cho phần còn lại của nhiệm kỳ Thượng viện Hoa Kỳ hiện tại lại có trên lá phiếu để bỏ phiếu, nhưng hãy đọc tiếp nếu quý vị muốn tìm hiểu.

Phó Tổng thống Kamala Harris trước đây giữ chức vụ này và bà bắt đầu giữ chức

thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2017. Khi bà trở thành Phó Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2021, sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020, một người khác

cần phải hoàn thành hai năm cuối nhiệm kỳ Thượng viện Hoa Kỳ của bà. Thống đốc California Gavin Newsom đã bổ nhiệm Ông Padilla (nay là Thượng nghị sĩ Padilla) giữ chức vụ đó. Vào thời điểm đó, Ông Padilla đang giữ chức vụ Tổng thư ký Tiểu bang California. 

Khi Thống đốc Newsom bổ nhiệm Ông Padilla vào ghế Thượng viện Hoa Kỳ, luật California cho phép Thống đốc bổ nhiệm một người giữ chức vụ trong phần còn lại của nhiệm kỳ mà không cần phải tổ chức bầu cử. Cụ thể, luật cho biết thống đốc có thể bổ nhiệm người giữ chức vụ trống này vì nhiệm kỳ Thượng viện Hoa Kỳ sẽ hết hạn vào ngày 3 tháng 1 sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp California chất vấn liệu phần này của luật California có vi phạm Tu chính án thứ 17 của  Hiến pháp Hoa Kỳ không. Để khắc phục vấn đề hiến pháp tiềm ẩn này, Dự luật Hạ viện 1495 của California đã được thông qua vào tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2022. Luật mới này, và các luật khác, vẫn cho phép thống đốc bổ nhiệm một người giữ ghế trống ở Thượng viện Hoa Kỳ, nhưng chỉ là bổ nhiệm tạm thời, trong hầu hết trường hợp, cho đến khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử toàn tiểu bang để chọn người sẽ giữ chức vụ trong phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại. Kết quả của việc áp dụng luật mới cho phần còn lại của nhiệm kỳ của ghế Thượng viện Hoa Kỳ hiện do ông Padilla nắm giữ là cuộc tranh cử cho phần còn lại của nhiệm kỳ đó xuất hiện trên lá phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ toàn tiểu bang vào ngày 7 tháng 6 năm 2022. Hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6 sẽ có tên trên lá phiếu cho cuộc tổng tuyển cử toàn tiểu bang vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, mặc dù nhiệm kỳ không trọn vẹn này sẽ hết hạn vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, tức là chưa đầy hai tháng sau cuộc tổng tuyển cử.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

 

Click links below for a downloadable version.