Hiểu Rõ Quyền Của Quý Vị tại California: Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Bệnh Viện Trong Đại Dịch COVID-19

Publications
#7157.05

Hiểu Rõ Quyền Của Quý Vị tại California: Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Bệnh Viện Trong Đại Dịch COVID-19

Trong thời gian diễn ra COVID-19, các bệnh viện có thể không có đủ giường và vật tư để giúp tất cả những ai cần. Các bệnh viện có thể không có đủ máy thở cho tất cả những ai cần. Các bác sĩ có thể phải đưa ra quyết định xem ai sẽ được giúp đỡ.

Được biên soạn bởi: Disability Rights California, Quỹ Giáo Dục và Bảo Vệ Quyền của Người Khuyết Tật, Tổ Chức Công Lý của Người Cao Tuổi, Trung Tâm Tài Nguyên Sống Độc Lập San Francisco, và Dự Án Bênh Vực Quyền Lợi Pháp Lý, Quyền & Giáo Dục cho Người Béo Phì

Trong dịch COVID-19, các bệnh viện có thể không có đủ giường và vật tư để trợ giúp tất cả những người cần dùng. Các bệnh viện có thể không có đủ máy thở cho tất cả những người cần dùng. Các bác sĩ có thể phải quyết định những người cần được trợ giúp.

Ngày 9 tháng Sáu, 2020, California đã đưa ra tài liệu thông báo cho các bệnh viện về cách lập kế hoạch cho việc này và cố gắng đảm bảo họ có đủ giường và vật tư. Tài liệu hướng dẫn cho các bệnh viện biết cách quyết định những người cần được trợ giúp nếu không có đủ giường và vật tư cho tất cả mọi người.

Không Phân Biệt Đối Xử

Tài liệu hướng dẫn rằng các bệnh viện và bác sĩ phải tuân thủ luật chống phân biệt đối xử của liên bang và tiểu bang, ngay cả khi có khủng hoảng. Theo tài liệu, các bác sĩ và bệnh viện không được quyết định việc điều trị cho quý vị dựa trên:

 • Độ tuổi của quý vị
 • Chủng tộc của quý vị
 • Quý vị có bị khuyết tật hay không
  • Điều này bao gồm khuyết tật liên quan đến cân nặng, tình trạng y tế mãn tính hoặc bất kỳ tình trạng khuyết tật nào
 • Giới tính của quý vị
  • Điều này nghĩa là bất kể quý vị là nam, nữ hay phi nhị giới
 • Khuynh hướng tình dục của quý vị
  • Điều này bao gồm bất kể quý vị là đồng tính nam, thẳng, đồng tính nữ hay song tính
 • Bản dạng giới của quý vị
  • Điều này bao gồm bất kể quý vị có phải là người chuyển giới hay không
 • Dân tộc hay nguồn gốc quốc gia của quý vị
  • Điều này bao gồm bất kể quý vị là người Tây Ban Nha hay Latinh, quý vị có nói ngôn ngữ khác hay không hoặc quý vị hay gia đình quý vị có đến từ quốc gia khác hay không
 • Khả năng thanh toán
  • Điều này nghĩa là bất kể quý vị có thể thanh toán hóa đơn bệnh viện hay không
 • Cân nặng hoặc kích thước  của quý vị
  • Điều này bao gồm bất kể quý vị to, nhỏ, béo, gầy, thấp hay cao
 • Địa vị kinh tế-xã hội của quý vị
  • Điều này bao gồm số tiền quý vị có, nơi quý vị sinh sống, quý vị có học đại học hay không hay công việc của quý vị là gì
 • Tình trạng bảo hiểm của quý vị
  • Điều này nghĩa là bất kể quý vị có bảo hiểm y tế hay không
 • Giá trị được cảm nhận hay chất lượng cuộc sống được cảm nhận của quý vị
  • Điều này bao gồm suy nghĩ của người khác về cuộc sống hay con người quý vị
 • Tình trạng nhập cư của quý vị
  • Điều này bao gồm bất kể quý vị có phải là một công dân hay không
  • Điều này bao gồm bất kể quý vị có giấy tờ ở Hoa Kỳ hay không
 • Tình trạng ngồi tù của quý vị
  • Điều này bao gồm bất kể quý vị có đang hoặc đã ở trong nhà tù hay không
 • Quý vị có phải là người vô gia cư hay không
 • Việc sử dụng nguồn lực trong quá khứ hoặc tương lai của quý vị
  • Điều này bao gồm bất kể quý vị có vào bệnh viện nhiều lần trong quá khứ hay có thể vào bệnh viện nhiều lần trong tương lai hay không

Ngăn Chặn Khủng Hoảng

Tài liệu hướng dẫn cho các bệnh viện biết rằng họ phải nỗ lực để có được vật tư cần thiết nhằm trợ giúp tất cả những người cần dùng. Các bệnh viện phải trao đổi với nhau và cùng nhau làm việc để cố gắng trợ giúp mọi người. Cho đến nay, các bệnh viện tại California đã có thể trợ giúp tất cả những người có nhu cầu.

Cách Thức Các Bệnh Viện và Bác Sĩ Quyết Định Những Người Cần Được Trợ Giúp Trong Cuộc Khủng Hoảng

Tài liệu này hướng dẫn cho các bệnh viện và bác sĩ biết cách quyết định nếu không có đủ giường và vật tư để trợ giúp tất cả những người cần dùng. Trong tình huống đó, tài liệu chỉ ra rằng các bệnh viện và bác sĩ nên cố gắng cứu nhiều người nhất. Điều này nghĩa là các bệnh viện và bác sĩ nên trợ giúp những người có thể sẽ khỏe hơn khi được điều trị. Theo tài liệu này, các bác sĩ phải trực tiếp tìm hiểu về quý vị và xem xét tất cả dữ kiện y tế để quyết định xem quý vị có thể khỏe hơn khi được điều trị hay không.

Tài liệu này hướng dẫn cho các bác sĩ có thể sử dụng kiểm tra có tên SOFA (Đánh Giá Suy Tạng Liên Tục) để giúp họ quyết định. Kiểm tra SOFA cố gắng đo lường việc quý vị có thể khỏe hơn khi được điều trị hay không. Điểm SOFA càng thấp, khả năng quý vị có thể khỏe hơn khi được điều trị càng cao.

Nếu quý vị bị khuyết tật, tình trạng khuyết tật có thể làm tăng điểm SOFA. Nếu điều đó xảy ra, tài liệu chỉ ra rằng các bác sĩ nên hạ thấp điểm để tình trạng khuyết tật không được tính vào cho quý vị. Ví dụ: tình trạng khuyết tật không được tính vào cho quý vị nếu tình trạng này:

 • Giới hạn cách thức quý vị di chuyển hoặc trò chuyện;
 • Giới hạn khả năng hô hấp của quý vị, đặc biệt nếu quý vị chưa được tiếp cận các công cụ hỗ trợ hô hấp;
 • Gây ra bệnh huyết áp thấp hoặc tạo ra những thay đổi trong xét nghiệm máu, đặc biệt nếu quý vị chưa được tiếp cận thuốc.

Tài liệu này hướng dẫn cho các bác sĩ có thể đưa những người có điểm SOFA giống nhau vào cùng một “nhóm ưu tiên” để trợ giúp. Nếu không có đủ giường và vật tư để trợ giúp tất cả mọi người, các bác sĩ có thể quyết định những người cần trợ giúp dựa vào các nhóm ưu tiên.

Nếu các bác sĩ không thể trợ giúp tất cả mọi người trong cùng một nhóm ưu tiên, tài liệu chỉ ra rằng họ có thể xem xét liệu có ai trong nhóm mắc tình trạng nghiêm trọng có khả năng gây tử vong sớm hay không. Ví dụ: bệnh ung thư khiến người bệnh được dự kiến sẽ tử vong trong vòng 6 tháng ngay cả khi được điều trị. Nếu không có đủ giường và vật tư để trợ giúp tất cả mọi người, tài liệu hướng dẫn các bác sĩ có thể quyết định trợ giúp những người không mắc phải tình trạng nghiêm trọng có khả năng gây tử vong sớm. Nếu các bác sĩ vẫn có quá nhiều người để điều trị thì theo tài liệu này, họ có thể rút thăm để quyết định.

Quý vị có thể cần phải mang theo giấy tờ có thông tin về tình trạng khuyết tật. Giấy tờ đó có thể cho biết tình trạng khuyết tật của quý vị làm tăng điểm SOFA như thế nào. Giấy tờ này có thể bao gồm thông tin về thuốc và thiết bị quý vị cần dùng để sống khỏe mạnh. Giấy tờ có thể bao gồm ý kiến của bác sĩ chính thức về khoảng thời gian sống của quý vị. Thông tin liên hệ với người hỗ trợ có thể bao gồm trong giấy tờ. Quý vị có thể mang giấy tờ này bên mình trong trường hợp khó liên lạc khi quý vị ở bệnh viện. Quý vị có thể muốn đi cùng người hỗ trợ đến bệnh viện.

Những Thay Đổi Hợp Lý đối với Quy Tắc Bệnh Viện

Theo luật, các bệnh viện và bác sĩ phải thực hiện thay đổi hợp lý đối với quy tắc để bệnh nhân lớn tuổi hoặc bị khuyết tật có thể nhận được trợ giúp cần thiết. Họ phải thực hiện thay đổi ngay cả trong dịch COVID-19. Tài liệu này cung cấp một số ví dụ:

 • Những thay đổi đối với giới hạn khách thăm trong dịch COVID-19 để quý vị có thể đi cùng thành viên gia đình, người chăm sóc cá nhân, người truyền đạt thông tin hoặc những người trợ giúp khác đến bệnh viện.  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-hospital-visitation
 • Đảm bảo quý vị có phương tiện giao tiếp hiệu quả, như ngôn ngữ ký hiệu hoặc chú thích thời gian thực. Các bệnh viện cũng phải cung cấp trợ giúp về ngôn ngữ nếu cần.
 • Những thay đổi để đảm bảo đối xử bình đẳng trong quyết định về những người cần được trợ giúp, chẳng hạn như thay đổi đối với điểm SOFA và thời gian sử dụng máy thở dài hơn, để phù hợp với tình trạng khuyết tật.

Tài liệu này hướng dẫn các bệnh viện cần chỉ định một nhân viên để đảm bảo cung cấp những thay đổi cần thiết.

Máy Thở Cá Nhân

Nếu quý vị sử dụng bất kỳ loại máy thở nào và mang theo máy thở cá nhân đến bệnh viện, quý vị không được để máy thở cá nhân bị lấy đi và đem dùng cho các bệnh nhân khác.

Nếu Quý Vị Không Đồng Ý Với Quyết Định Về Những Người Được Điều Trị

Nếu quý vị hoặc gia đình hay người hỗ trợ không đồng ý với quyết định về dịch vụ chăm sóc, chẳng hạn như quyết định dừng hoặc từ chối một số phương pháp điều trị nhất định, quý vị có thể kháng cáo. Để kháng cáo, quý vị hoặc người bênh vực cần cho bác sĩ biết rằng quý vị không đồng ý với quyết định đó và nêu lý do. Quý vị có thể kháng cáo vì cho rằng quyết định đó dựa trên độ tuổi, chủng tộc, cân nặng, kích thước hay tình trạng khuyết tật của quý vị. Quý vị không thể kháng cáo chỉ vì quý vị không nghĩ rằng bệnh viện sẽ đưa ra những loại quyết định này hoặc không thích cách thức bệnh viện đưa ra quyết định nói chung.

Tài liệu này cho biết một nhóm người độc lập sẽ quyết định kháng cáo của quý vị. Quyết định chăm sóc sức khỏe sẽ được thay đổi nếu dựa trên độ tuổi, chủng tộc, cân nặng, kích thước hoặc tình trạng khuyết tật hay bất kỳ đặc tính nào khác trong danh sách ở phần đầu.  Quyết định về kháng cáo phải được đưa ra nhanh chóng để tránh gây hại cho quý vị hoặc những người khác đang chờ điều trị.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG TRỢ GIÚP

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Nếu quý vị hoặc một người mà quý vị biết không thể nhận được điều trị của bệnh viện trong dịch COVID-19, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Disability Rights California
Điện Thoại: 1-800-776-5746
https://www.disabilityrightsca.org/contact-us/how-to-get-help

Quỹ Giáo Dục và Bảo Vệ Quyền của Người Khuyết Tật
Điện Thoại: (510) 644-2555 
Email: info@dredf.org

Công Lý của Người Cao Tuổi
Trang Web: https://www.justiceinaging.org/contact

Trung Tâm Tài Nguyên Sống Độc Lập San Francisco (dành cho các cá nhân ở hoặc gần San Francisco)
Điện Thoại: 628-231-2287
Email: brandie@ilrcsf.org 

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.