Hệ Thống Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu Của California

Publications
#5560.05

Hệ thống “hai ứng cử viên hàng đầu” hay “bầu cử sơ bộ mở rộng” đã ra mắt vào cuộc bầu cử sơ bộ tháng Sáu tại California. Hệ thống này là kết quả của Dự Luật 14 – Đạo Luật Bầu Cử Sơ Bộ Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu – một thước đo được cử tri thông qua vào năm 2010.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.