Động Vật Phục Vụ và Trợ Giúp Tinh Thần ở Gia Cư Chính Phủ

Publications
#7156.05

Động Vật Phục Vụ và Trợ Giúp Tinh Thần ở Gia Cư Chính Phủ

Động vật phục vụ có thể được huấn luyện bởi một chuyên gia, một người bạn, một thành viên trong gia đình hoặc người khuyết tật.

Động Vật Phục Vụ?

Một chú chó:

 1. được huấn luyện riêng
 2. để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ
 3. giúp ích cho người khuyết tật, bao gồm khuyết tật thể chất, giác quan, tâm thần, trí tuệ hoặc loại khuyết tật tâm thần khác.

Động Vật Trợ Giúp Tinh Thần?

Bất kỳ động vật nào:

 1. giảm nhẹ ảnh hưởng
 2. từ tình trạng khuyết tật của một người
 3. bằng cách mang đến sự thoải mái hoặc hỗ trợ

LƯU Ý: Động vật phục vụ có thể được đào tạo bởi chuyên gia, bạn bè, thành viên gia đình hoặc người khuyết tật.

  Động Vật Phục Vụ Động Vật Trợ Giúp Tinh Thần
Chỗ tạm trú (qua đêm) CÓ CÓ, nếu đã thương lượng là sự điều chỉnh hợp lý
Chỗ tạm trú (phòng ban ngày) CÓ KHÔNG
Doanh nghiệp, quán cà phê, nhà hàng, thư viện, bệnh viện CÓ KHÔNG
Khách sạn CÓ KHÔNG
Động vật cần phải có vắcxin hiện tại không? CÓ CÓ
Tôi có cần áo gi lê cho động vật, giấy chứng nhận, v.v. để nhận diện động vật của tôi là động vật trợ giúp không? KHÔNG KHÔNG

LƯU Ý: Xem “Quyền đối với Động Vật Phục Vụ và Trợ Giúp Tinh Thần trong Gia Cư và Địa Điểm Công Cộng – Câu Hỏi Thường Gặp” để biết thông tin chi tiết hơn.

Các câu hỏi có thể được đặt ra khi quý vị mang theo động vật phục vụ đến địa điểm công cộng hoặc gia cư (trừ khi nhu cầu liên quan đến tình trạng khuyết tật quá rõ ràng):

 1. Người này có nhu cầu về động vật liên quan đến tình trạng khuyết tật phải không?
 2. Động vật được huấn luyện để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ gì?

Các câu hỏi không được đặt ra:

 1. Bản chất tình trạng khuyết tật của người này là gì? Hoặc đâu là chẩn đoán của họ?
 2. Người này có thể cung cấp quyền tiếp cận hồ sơ y tế để chứng minh tình trạng khuyết tật của họ không?
 3. Động vật đã được chứng nhận, huấn luyện hoặc cấp phép là động vật phục vụ chưa?

Động vật phục vụ có thể không được cho vào các địa điểm nói trên khi:

 1. Động vật gây ra mối đe dọa trực tiếp cho người khác.
 2. Động vật không được người dắt chăm sóc và kiểm soát và/hoặc không được huấn luyện đi vệ sinh ở ngoài nhà.
 3. Sự hiện diện của động vật về cơ bản sẽ làm thay đổi bản chất của hàng hóa, dịch vụ hoặc chương trình.

Trừ khi nhu cầu liên quan đến tình trạng khuyết tật quá rõ ràng, khi quý vị mang theo động vật trợ giúp tinh thần đến gia cư (thông qua yêu cầu sự điều chỉnh hợp lý), nhà cung cấp gia cư có thể yêu cầu tài liệu chứng minh:

 1. quý vị có tình trạng khuyết tật và
 2. có nhu cầu về động vật liên quan đến tình trạng khuyết tật.

LƯU Ý: không được yêu cầu quyền tiếp cận hồ sơ y tế.

Yêu cầu sự điều chỉnh hợp lý có thể bị từ chối nếu động vật:

 1. Không cần thiết dựa trên tình trạng khuyết tật của người dắt,
 2. Gây ra mối đe dọa trực tiếp cho người khác hoặc tài sản,
 3. Không được người dắt chăm sóc và kiểm soát và/hoặc không được huấn luyện đi vệ sinh ở ngoài nhà,
 4. Đặt ra gánh nặng tài chính hoặc quản lý quá mức, hoặc
 5. Làm thay đổi cơ bản bản chất của các dịch vụ mà chủ sở hữu nhà hoặc hiệp hội chủ nhà cung cấp

LƯU Ý: các mối đe dọa trực tiếp phải dựa trên đánh giá riêng lẻ về động vật đó, đánh giá này dựa vào bằng chứng về hành vi cụ thể của động vật đó, chứ không dựa vào nỗi sợ, suy đoán hoặc kinh nghiệm trước đây với những động vật khác. Có thể không áp dụng giới hạn về giống loài, kích thước và trọng lượng.

 

 

Click links below for a downloadable version.