Cách Chia Thời Gian Giám Sát Bảo Vệ Theo Tỷ Lệ

Publications
#5612.05

Tài liệu này giải thích cách chia thời gian giám sát bảo vệ theo tỷ lệ khi người cung cấp Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) cung cấp dịch vụ giám sát bảo vệ cho hai hoặc nhiều người nhận sống cùng một nhà. Cách chia thời gian giám sát bảo vệ theo tỷ lệ khác với cách chia thời gian theo tỷ lệ cho các dịch vụ khác như chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp bữa ăn và các dịch vụ liên quan hoặc dịch vụ nội trợ khác.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.