Top-Two (Dalawang-Nangunguna) na Sistema sa Pagboto ng California

Publications
#5560.08

Nag-debut ang “top-two” o “open primary” ng California sa pangunahin ng Hunyo ng California. Ito ay naging resulta ng Proposition 14– Ang California Two Primary’s Act – isang hakbang na ipinasa ng mga botante noong 2010.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.