Papel ng Katotohanan: Mga Karapatan sa Katulong na mga Hayop sa Pabahay

Publications
#F115.08

Panimula

Tinatalakay ng papel na katotohanan na ito ang mga karapatan ng mga taong may mga kapansanan na mapanatili ang katulong na mga hayop sa pabahay na hindi nagpapahintulot ng mga alagang hayop.

Ang terminong “katulong na hayop” (o “pantulong na hayop”) ay tumutukoy sa isang hayop na kailangan ng isang taong may kapansanan para magamit at matamasa ang pabahay.  Ang katulong na hayop ay maaaring isang hayop na panserbisyo (isang aso o maliit na kabayo na sinanay upang magsagawa ng trabaho o mga gawaing kaugnay sa kapansanan), o isang hayop na pang-emosyunal na suporta (anumang hayop na nagpapabawas sa mga epekto ng kapansanan ng tao sa pamamagitan ng pagbigay ng kaginhawaan o suporta).

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.