Paano Kang Matutulungan ng AIDS Medi-Cal Waiver na Makuha ang Pangangalaga na Kailangan Mo sa Bahay

Publications
#5435.08

Paano Kang Matutulungan ng AIDS Medi-Cal Waiver na Makuha ang Pangangalaga na Kailangan Mo sa Bahay

Ang Programa na HIV/AIDS Medi-Cal Waiver (ang “AIDS Waiver”) ay nagkakaloob ng pangangasiwa ng kaso at direktang mga serbisyo sa mga taong namumuhay na may HIV/AIDS bilang isang alternatibo sa pangangalaga sa nursing facility o pagpapa-ospital. Maaari mong gamitin ang serbisyong ito para tulungan kang manatili sa bahay, o makauwi mula sa isang pasilidad.

 

 

Click links below for a downloadable version.