Paano gawing Pro-rata ang Protective Supervision

Publications
#5612.08

Ipinapaliwanag ng dokumentong ito kung paano gawing pro-rata ang protective supervision kung magbibigay ang In-Home Supportive Services (IHSS) provider ng protective supervision sa dalawa o higit pang tatanggap (recipient) na nakatira sa iisang bahay. Ang pagpo-pro-rata ng protective supervision ay iba sa proration para sa ibang mga serbisyo tulad ng paghahanda ng pagkain, paglilinis ng pinagkainan, at iba pang kaugnay o pambahay na mga serbisyo.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.