Ang Aking Mga Responsibilidad Bilang Representative Payee Hinggil sa Organisasyon para sa Mga Benepisyaryo ng Supplemental Security Income: Isang Gabay sa Pinakamagandang Mga Kasanayan

Publications
#5562.08

Ang Aking Mga Responsibilidad Bilang Representative Payee Hinggil sa Organisasyon para sa Mga Benepisyaryo ng Supplemental Security Income: Isang Gabay sa Pinakamagandang Mga Kasanayan

Bilang isang representative payee (rep. payee), mayroon kang tungkulin na kumilos para sa kapakanan ng mga benepisyaryo na iyong pinaglilingkuran.[1] Ang tatlong pangunahing responsibilidad ng rep. payee ay: pamamahala ng pera; accounting at pag-uulat; at pagtataguyod.