Mahalagang mga Pagbabagong Darating sa Medi-Cal sa Disyembre 2020 para sa Maraming Edad 65 o Mas Matanda at mga Taong May mga Kapansanan

Publications
#7165.08

Mahalagang mga Pagbabagong Darating sa Medi-Cal sa Disyembre 2020 para sa Maraming Edad 65 o Mas Matanda at mga Taong May mga Kapansanan

Simula sa Disyembre 1, 2020, ang Medi-Cal ay mayroong mas mataas na limit ng kita para sa mga taong nasa “Aged & Disabled” na Medi-Cal Program. Nangangahulugan ito na maaari mong makuha o panatilihing libre ang Medi-Cal kapag kumita ka ng mas maraming pera. Narito ang luma at bagong mga limit ng kita:

 

 

Click links below for a downloadable version.