Halimbawang Liham na Humihingi ng Impormasyon sa Aking Katutubong Wika

Publications
#5600.08

Halimbawang Liham na Humihingi ng Impormasyon sa Aking Katutubong Wika

Ang publikasyong ito ay isang halimbawang liham. Makakatulong ito sa iyo na humiling sa sentrong pangrehiyon para sa gawaing papel sa loob at magdaos ng mga pagpupulong sa iyong sariling wika.

 

 

Click links below for a downloadable version.

pdf