ANG IYONG MGA KARAPATAN SA PAGBOTO SA ILALIM NG PANGANGALAGA (SB 589)