ANG IYONG MGA KARAPATAN SA PAGBOTO SA ILALIM NG PANGANGALAGA (SB 589)

Publications
#5590.08

ANG IYONG MGA KARAPATAN SA PAGBOTO SA ILALIM NG PANGANGALAGA (SB 589)

Ang mga taong may mga conservator ay maaaring bumoto maliban kung sinabi ng isang hukom na hindi nila ito kaya. Sinasabi sa iyo ng pub na ito kung paano mo malalaman kung inalis ng isang hukom ang iyong karapatang bumoto. Sinasabi nito sa iyo kung paano makakuha ng karapatang bumoto muli. Sinasabi nito sa iyo kung ano ang gagawin kung hindi bibigyan ng hukom ang iyong karapatang bumoto sa iyo.

 

 

Click links below for a downloadable version.