Ang Iyong mga Karapatan sa mga Mapagpipiliang Pagpapayo at Discharge Planning sa ilalim ng MDS 3.0 Section Q

Publications
#5497.08

Ang Iyong mga Karapatan sa mga Mapagpipiliang Pagpapayo at Discharge Planning sa ilalim ng MDS 3.0 Section Q

Ang lahat ng mga pasilidad sa pag-aalaga na tumatanggap ng pagpopondo ng Medicare o Medicaid ay dapat na mangasiwa ng pagtatasa ng MDS sa lahat ng mga residente ng pasilidad sa pag-aalaga (NF). Ginamit ang MDS upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga kakayahan sa pag-andar ng isang residente, kilalanin ang mga problema sa kalusugan, at upang makatulong sa pagbuo ng plano sa pangangalaga ng indibidwal, kabilang ang pagpaplano ng paglabas.

 

 

Click links below for a downloadable version.