Alamin ang Iyong mga Karapatan sa California: Paggamit sa Pangangalaga ng Ospital sa Panahon ng COVID-19

Publications
#7157.08

Alamin ang Iyong mga Karapatan sa California: Paggamit sa Pangangalaga ng Ospital sa Panahon ng COVID-19

Sa panahon ng COVID-19, ang mga ospital ay maaaring walang sapat na mga higaan at supply para matulungan ang sinumang may kailangan nito. Ang mga ospital ay maaaring walang sapat na mga ventilator para sa bawat isang nangangailangan nito. Maaaring magdeisyon ang mga doktor kung sino ang makakukuha ng tulong.

 

 

Click links below for a downloadable version.