វីរុស COVID-19 (Coronavirus) – ការទទួល​បាន​ឱសថ​ក្នុង​ករណី​អ្នក​ទទួល​បាន Medi-Cal

Publications
#F121.06

វីរុស COVID-19 (Coronavirus) – ការទទួល​បាន​ឱសថ​ក្នុង​ករណី​អ្នក​ទទួល​បាន Medi-Cal

នេះគឺសម្រាប់មនុស្សនៅលើ Medi-Cal ដែលមិនប្រាកដថាពួកគេនឹងទទួលថ្នាំរបស់ពួកគេដោយរបៀបណា។

*ឯកសារ​បោះពុម្ពនេះ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​ថ្ងៃ 20 មីនា 2020។  សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថេម​អំ​ពីវីរុស​ COVID-19 មាន​នៅ​ទីនេះ៖ https://www.disabilityrightsca.org/post/announcement-coronavirus-and-how-disability-rights- california-can-help-you ហើយនៅ​ទីនេះ https://www.covid19.ca.gov/healthcare/

 

នេះ​គឺ​សម្រាប់​អ្នក​មាន Medi-Cal ដែល​មិន​ច្បាស់​ថា​គេនឹង​ទទួល​បាន​ឱសថ​តាម​របៀប​ណានោះ។

នៅលើ​សន្លឹកព័ត៌​មាន​នេះ អ្នក​នឹង​​ដឹង​អំពី៖

  • របៀប​ទទួល​បាន​ឱសថ
  • ការ​ប្រមូល​ទុក​ឱសថឲ្យ​បាន​ច្រើន
  • សំណួរ​ផ្សេងៗ​ទៀត​

ការទទួល​បាន​ឱសថ

អ្នក​ប្រ​ហែល​ជា​អាច​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ជូន​ឱសថ​ទៅ​ឲ្យដល់​ផ្ទះ​។ មាន​សេវា​បញ្ជូន​ឱសថ​មក​ដល់​ផ្ទះ​តាម​អន​ឡាញ​។  សូម​ទាក់​ទង​ទៅ​កាន់គម្រោងថែទាំសុខភាព​របស់អ្នក ដើម្បី​ទទួលបាន​ព័ត៌​មាន​អំពី​ការ​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ជូន​ឱសថរបស់​អ្នក​​ដល់​ផ្ទះ។

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ផែន​ការ​​គ្រប់​គ្រង​ការ​ថែទាំរបស់​អ្នកបាន​នៅទីនេះ​ -  https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​មានថ្លៃសម្រាប់​សេវា Medi-Cal សូម​រក​មើល ​តើ​ឱសថស្ថាន​មួយ​ណា​ទទួល​យក Medi-Cal និង​បញ្ជូន​មក​ដល់​ផ្ទះ​តាម​ប៉ុស្តិ៍​បាន។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​យក​ឱសថ​របស់​អ្នក​ដោយ​ផ្ទាល់ សូម​ស្វែង​រក​ឱសថស្ថាន​ណា ដែល​​​មាន​ច្រក​បើក​យាន​យន្ត​ចូល​លូកយក​តាម​បង្អួច ឬ អែបចូល​យកបាន​។ អ្នក​ប្រ​ហែល​ជា​ចាំបាច់​ត្រូវ​សុំ​ឲ្យ​សមាជិក​គ្រួសារ មិត្តភក្តិ​ ឬ​ អ្នក​ជិត​ខាង​ជួយក្នុង​រឿងនេះ។

ការ​ប្រមូល​ឱសថទុក​ឲ្យ​បាន​ច្រើន

កម្ម​វិធី Medi-Cal អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឱសថស្ថាន​ផ្តល់​ការផ្គត់​ផ្គង់​រហូត​ដល់​ទៅរយៈ​ពេល 100 ថ្ងៃ សម្រាប់​ឱសថភាគ​ច្រើន។1 ព្រម​ជា​មួយ​នោះដែរ ប្រសិន​បើរយៈពេល 75% នៃថ្ងៃ​ចន្លោះ​ពេល​វេជ្ជបញ្ជាទី​មួយត្រូវ​មក​ទទួ​ល​ថ្នាំ​បន្តបាន​មក​ដល់​នោះ អ្នក​អាច​មក​បើក​​ថ្នាំ​ជា​ច្រើនឡើង​វិញ​បាន​។​2 អ្នក​អាច​ធ្វើឲ្យ​ប្រាកដ​ថា ​អ្នក​មាន​ឱសថ​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​រយៈពេល​ពី​រ​បី​ខែ។

ឱសថស្ថាន​ត្រូវ​ផ្គត់​ផ្គង់​ឱសថ​ក្នុង​គ្រាអាសន្ន​។ ឱសថ​ស្ថាន​អាច​ផ្តល់​ឱសថ​សង្គ្រោះ​​បន្ទាន់​សម្រាប់​អ្នក​ជំងឺ​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​វីរុស COVID-19។ សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម - http://files.medical.ca.gov/pubsdoco/newsroom/newsroom_30366.asp

សំណួរផ្សេងៗទៀត

សម្រាប់​សំណួរ​ពី​អត្ថប្រយោជន៍ឱសថស្ថាន​ដែលទទួលយក Medi-Cal ទូទៅ - https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/PharmFAQ.aspx

សម្រាប់ព័ត៌​មានបន្ថែម​អំពីឱសថស្ថាន សូមទាក់​ទង​សមាជិក Medi-Cal និង​ខ្សែទូរសព្ទ​ជំនួយ​​របស់​អ្នក​ផ្តល់ជំនួយតាម​លេខ  (800) 541-5555។

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​អំ​ពី​សិទ្ធិស្រប​ច្បាប់​របស់​អ្នក សូម​ហៅ​ទូរសព្ទទៅ​កាន់​ខ្សែហៅ​ចូលរបស់ DRC តាមលេខ (800) 776-5746។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។