វិធានកម្មវិធី Early Start ស្តីពីការប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងឯកជន

Publications
#7140.06

វិធានកម្មវិធី Early Start ស្តីពីការប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងឯកជន

Early Start គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ទារក និងកុមារតូចដែលមានពិការភាព និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ ហាងស្រានេះពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ស្តីពីការប្រើប្រាស់ការធានារ៉ាប់រងឯកជនសម្រាប់សេវាកម្ម Early Start។ ប្រសិនបើការធានារ៉ាប់រងឯកជននឹងមិនរ៉ាប់រងសេវាកម្មទេ មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់អាចបង់ប្រាក់សម្រាប់វា។ ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ចង់ផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មរបស់កូនអ្នក និងកន្លែងដែលត្រូវទទួលបានជំនួយ។

ច្បាប់​របស់​​​រដ្ឋបាន​​តម្រូវ​ឲ្យ​​នាយកដ្ឋាន​សេវា​បញ្ហា​​​ការ​អភិវឌ្ឍលូតលាស់ (Department of Developmental Services, DDS) ​​​កាត់​បន្ថយ​កញ្ចប់​ថវិកា​របស់​ខ្លួន​កាល​ពី​ឆ្នាំ​កន្លង​​ទៅ​។​  ជាលទ្ធផល​ នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នានា​ចំពោះ​សេវា​កម្មវិធី​ Early Start (សេវា​​អន្តរាគមន៍​​ដើម​ទី​) ​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​ អាច​ទិ​ញ​​បាន​ និងប៉ះពាល់​ដល់​​​របៀប​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​​ក្នុង​តំបន់​ប្រតិបត្តិ​ការ​​​ការងារ​។​

ឯកសារ​​​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ ​រៀប​រាប់​អំពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នានា​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រើប្រាស់​​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​សម្រាប់​សេវាកម្ម​វិធី Early Start។​  នេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការផ្លាស់ប្តូរ​​មួយ​​​ដែល​ចែងថា ​ក្រុមការងារ​ធ្វើផែន​ការ​​សេវា​​គ្រួសារ​សម្រាប់​បុគ្គល​ អាច​រួម​​បញ្ចូល (នៅ​​ត្រឹម​​ពេល​នៃ​ការ​បង្កើត​គម្រោង)​ នូវការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​តាម​​ពេលវេលាកំណត់​​ ឬ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​ផែន​ការ​​សេវា​​គ្រួសារ​សម្រាប់​បុគ្គល​ (Individual Family Service Plan, IFSP) ​ដែល​ជា​​​​ការ​កំណត់​មួយថា​​សេវា​វេជ្ជសាស្រ្ត​ដែល​មាន​ចែង​​នៅ​ក្នុង IFSP ពុំ​មាន​ផ្តល់​ជូន​តាម​រយៈ​​​​គម្រោង​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ឯកជន​​របស់​គ្រួសារ​ ដែល​គម្រោង​​​នឹង​​ត្រូវ​ចេញ​ប្រាក់​ដោយ​​​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​។​​  ច្បាប់​នេះ បាន​ចូល​ជា​ធរមាន​នៅ​ថ្ងៃទី​27 ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​2017។1

​ការ​ប្រើប្រាស់​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​

នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ 2012 ច្បាប់​​បាន​កែ​ប្រែ​​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​ធានារ៉ាប់​រង​​ឯកជន​​សម្រាប់​សេវា​ថែទាំ​វេជ្ជសាស្រ្ត​ ឬ​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​​​ដែល​បានកំណត់​នៅ​ក្នុង​​ IFSP របស់​ទារក​ ឬ​កូនង៉ែត​​ដែល​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវា​កម្ម​ថា ​ការ​ប្រើប្រាស់​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​​​មិន​ត្រូវ​៖​ 2

 1. រាប់​បញ្ចូល​ ឬ​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ខាតបង់​​អត្ថប្រយោជន៍​សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​មាន​ពិការភាព​ ឬសមាជិក​គ្រួសារ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​ធានារ៉ាប់រង​​ ដោយ​សារ​​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​​កំណត់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ឬ​ពេញ​មួយ​ជីវិត​ ឬ​
 2. មាន​ផល​ប៉ះ​ពាល់​​ជា​អវិជ្ជមាន​ដល់​ភាព​ដែល​អា​ចស្វែង​រក​បាន​ ឬ​នាំ​ឲ្យ​​មាន​ការ​កាត់​ផ្តាច់​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​​សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​មាន​ពិការភាព​​ ឬ​សមាជិក​​គ្រួសារ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​​ដែល​មាន​ធានារ៉ាប់រង​ ឬ​
 3. ​ស្ថិត​នៅ​លើ​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​បង្កើន​បុព្វលាភ​រ៉ាប់រង​សម្រាប់​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​​​​​សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​មាន​ពិការភាព​​ ឬ​សមាជិក​គ្រួសារ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​​ដែល​មាន​ធានារ៉ាប់រង​នោះ​ទេ​។

ជា​ទូទៅ​ ច្បាប់​សហព័ន្ធ​ តម្រូវ​ឲ្យ​​មាន​ការ​យល់ព្រម​ពី​ឪពុកម្តាយ​​​ដើម្បី​ឲ្យ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​​តំបន់​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​របស់​ឪពុកម្តាយ​ដើម្បី​​បង់ថ្លៃ​​​សេវា​អន្តរាគមន៍​ដើម​ទី​។3 ក៏​ប៉ុន្តែ​ ស្ថិត​​​​ក្រោម​ច្បាប់​សហព័ន្ធ ការ​យល់​ព្រម​របស់​ឪពុកម្តាយ​ គឺ​មិន​ត្រូវ​បាន​​តម្រូវ​​​ទៀតនោះ​ទេ​ដើម្បី​ឲ្យ​​​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់អាច​​​ប្រើប្រាស់​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​​​របស់​​ឪពុកម្តាយ​បាន​ ប្រសិន​បើ​រដ្ឋ​បាន​​អនុម័ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ធានារ៉ាប់រង​របស់​រដ្ឋ​ ដែល​ការពារ​ឪពុក​ម្តាយ​​​ពី​ផលប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ ​​ដែល​ពួកគេ​អាច​ជួប​ប្រទះ​​​​ជាមួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន ដោយ​សារ​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​​ប្រើប្រាស់​អត្ថប្រយោជន៍​​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​នោះ​។4 ដោយសារ​រដ្ឋ​កាលីហ្វញ៉ា​បាន​អនុម័ត​ច្បាប់​​ដែល​បាន​រៀប​រាប់​ខាង​លើ​​​ដែល​ការពារ​ឪពុកម្តាយ​ពី​ផលប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទាំង​បី​នេះ​ ការ​យល់ព្រម​ពី​ឪពុកម្តាយ​លែង​ជា​ការ​តម្រូវ​ចាំ​បាច់​ទៀត​ហើយ​។​  មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ អាច​​ប្រើប្រាស់​​​អត្ថប្រយោជន៍​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​របស់​ឪពុកម្តាយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់ថ្លៃ​​​សេវា​អន្តរាគមន៍​ដើមទី​​សម្រាប់​កុមារ​រូប​នោះ​បាន​។​5

ការ​កំណត់​ពី​ប្រាក់រ៉ាប់រង​នៃ​ធានារ៉ាប់រង​​ឯកជន​​នៃ​សេវា​វេជ្ជសាស្រ្ត​ដើម្បី​ធានា​នូវ​សេវា​​​ដែល​ផ្តល់ជូនបាន​​ទាន់​ពេលវេលា​

នៅ​ពេល​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់​ព្យាយាម​​ប្រើប្រាស់​​ធានា​រ៉ាប់រងសុខភាព​ឯកជន​ដើម្បី​​បង់ថ្លៃ​​សេវា​អន្តរាគមន៍​ដើមទី​ នោះ​មជ្ឈមណ្ឌល​​អាច​ពន្យារពេល​​កុមារ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​សេវា​ចាំ​បាច់​មួយ​ចំនួន​។​  ច្បាប់​ថ្មី​នេះ​ លើកទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​ក្រុមការងារ​ធ្វើផែនការ​ធ្វើ​ការ​កំណត់​ថា​តើ​ (នៅ​ត្រឹម​ពេល​នៃ​ការ​បង្កើត​ ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ ឬ​ការកែប្រែ​ IFSP) សេវា​វេជ្ជសាស្រ្ត​ដែល​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​ IFSP មាន​ផ្តល់​ជូន​តាម​រយៈ​គម្រោង​ធានា​រ៉ាប់រង​​សុខភាព​ឯកជន​របស់​​ក្រុមគ្រួសារ​ដែរ​ឬទេ​។6 ប្រសិន​បើ​កំណត់​ថា​ សេវា​វេជ្ជសាស្រ្ត​មិន​​ត្រូវ​បាន​រ៉ាប់រង​ដោយ​គម្រោង​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ឯកជន​របស់​គ្រួសារ​ទេ​នោះ​ មជ្ឈ​មណ្ឌល​ក្នុងតំបន់​ត្រូវ​ចេញ​ប្រាក់​ថ្លៃ​សេវា​​ដោយ​គ្មាន​ការ​ពន្យារ​ពេល ​​ស្រប​ទៅ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​​តម្រូវ​​ដែល​​សេវា​កម្ម​នោះ​ត្រូវ​បា​ន​​​ផ្តល់​ជូន​តាម​ការ​ចង់​បាននិង​ទាន់​ពេលវេលា​​។7

ឪពុកម្តាយ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​ផលប៉ះ​ពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​

ប្រសិន​បើ​ឪពុក/ម្តាយ​​ត្រូវ​រ៉ាប់រ​ង​លើ​ថ្លៃ​ចំណាយ​នៃ​បុព្វលាភ​​រ៉ាប់រង​ សហបង់​ប្រា​ក់​​ ឬ​ប្រាក់​ធានារ៉ាប់រង​ដែល​ត្រូវ​បង់មុន​ នោះ​ថ្លៃ​ចំណាយ​ទាំង​អស់​នេះ​ ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​​​​បង់ប្រាក់​មួយ​របស់​គ្រួសារ​​សម្រាប់​សេវា​អន្តរាគមន៍​ដើមទី​ ដែល​​រដ្ឋ​ត្រូវ​អនុម័ត​លើ​ប្រព័ន្ធ​​បង់ប្រាក់​នេះ​​។8 ដោយសារ​រដ្ឋ​កាលីហ្វញ៉ា​​មិន​ទាន់​បាន​អនុម័​ត​​ប្រព័ន្ធ​របស់​រដ្ឋណាមួយ​​​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​​ដោយ​គ្រួសារ​​សម្រាប់​សេវា​អន្តរាគមន៍​ដើមទី​ នោះ​​ឪពុក/ម្តាយ​ ពុំ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​ការ​បង់ប្រាក់​ធានារ៉ាប់រង​ដែល​ត្រូវ​បង់មុន​ ឬ​សហបង់ប្រាក់​ ដែល​​ជាប់​ពាក់ព័​ន្ធ​​​​​ជាមួយ​នឹង​កិច្ចសន្យាណាមួយ​ដើម្បី​​អនុញ្ញាត​ឲ្យ មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់​ធ្វើ​ការ​ប្រើប្រាស់​​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​ដើម្បី​បង់ថ្លៃ​សេវា​​​អន្តរាគមន៍​ដើមទី​​របស់​កុមារ​នោះ​ទេ​។  ឪពុកម្តាយ​ គប្បី​ត្រូវ​រួម​បញ្ចូន​នូវ​កិច្ចសន្យា​ណាមួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​មជ្ឈមណ្ឌ​លក្នុងតំបន់​​​ប្រើប្រាស់​ធានារ៉ាប់រងសុខភាព​ឯកជន​​របស់​ឪពុក​ម្តាយ​ដើម្បី​បង់ថ្លៃ​សេវា​អន្តរាគមន៍​​ដើមទី​​ ហើយ​នៅ​ក្នុង​ IFSP​ របស់​កុមារ​ ធានារ៉ាប់រង​​​ណាមួយ​ដោយ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​ ​មជ្ឈមណ្ឌល​​​នឹង​បង់ប្រាក់​ ឬ​សង់ប្រាក់នោះ​​ត្រឡប់​ទៅ​ឲ្យ​ឪពុកម្តាយ​វិញ​សម្រាប់​ប្រាក់​ធានារ៉ាប់រង​ដែល​ត្រូវ​បង់មុន​ ឬ​សហបង់ប្រាក់​ដែល​បាន​គិត​ប្រាក់​ដោយ​​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​​​នៅ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា​អន្តរាគមន៍​ដើមទី​ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ថែទាំ​សុខភាព។​

ប្រសិន​បើ​រដ្ឋ​កាលីហ្វញ៉ា​ អនុម័ត​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ការ​បង់ប្រាក់​មួយ​ ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​ឪពុ​ក​​ម្តាយ​បង់ប្រាក់​​សហបង់ប្រាក់នៃ​​ធានារ៉ាប់រង​ណាមួយ ឬ​ប្រាក់​ធានារ៉ាប់​រ​ង​​ដែ​ល​ត្រូវ​បង់មុន​ នោះ​​រដ្ឋ​ក៏​ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​នូវ​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ការ​កំណត់​ថា​តើ​​​​ពេលវេលា​ដែល​ឪពុក/ម្តាយ​ ពុំ​អាច​​មាន​​លទ្ធភាព​​បង់ប្រាក់​ថ្លៃ​ចំណាយ​ដែល​ពាក់​ព័​ន្ធ​នឹង​សេវាអន្តរាគមន៍​ដើមទី​នេះ​។​9 សេវា​អន្តរាគមន៍​ដើមទី​សម្រាប់​កូននៃ​​ឪពុកម្តាយ​ដែល​បំពេញ​តាមលក្ខខណ្ឌ​​​ស្តង់​​ដា​របស់​រដ្ឋ​​ស្តីពី​​​អសមត្ថភាព​​ក្នុង​ការ​បង់​ប្រាក់​ អាច​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​បដិសេធ​ ឬ​ពន្យារ​ពេល​ ដោយ​សារ​​​អសមត្ថភាព​​របស់​ឪពុកម្តាយ​​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ការ​យល់ព្រម​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជ​ន​​របស់​ពួកគេ​សម្រាប់​សេវាអន្តរាគមន៍​ដើមទីនោះ​ទេ​​។​10 

ការ​ប្រគល់​ប័ណ្ណ​ថែទាំ​សុខភាព​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់

នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ 2009 រដ្ឋ​កាលីហ្វញ៉ា​ បាន​អនុម័ត​ច្បាប់​​នានា​ដែល​តម្រូវឲ្យ​​ឪពុកម្តាយ​ដែល​មាន​កូន​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​​​ការ​វាយតម្លៃ​ ឬកំពុង​ទទួល​បាន​សេវា​អន្តរាគមន៍​ដើមទី​​ ​​ផ្តល់​ជូន​នូវ​សំណៅ​ថត​ចម្លង​​នៃ​ប័ណ្ណ​អត្ថប្រយោជន៍​សុខភាព​​​ដែល​កូន​របស់​ពួកគេ​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​​បាន​ជូន​ដល់​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ រួម​បញ្ចូល​ទាំង​គម្រោង​​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ឯកជន​ផង​ដែរ​។​11 ​ការ​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់​ ​បាន​ដឹង​ថា​តើ​ទារក​និង​កូនង៉ែត​មួយ​ណា​ដែល​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​​សម្រាប់​​បង់ថ្លៃ​សេវា​អន្តរាគមន៍​​ដើមទី​។​ ​នេះ​មាន​ន័យ​ថា​ មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ អាច​ធ្វើ​ការ​ស្នើសុំ​​ការ​យល់​ព្រម​របស់​ឪពុកម្តាយ​ជា​ប្រចាំ​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​របស់​ពួកគេ​ដើម្បី​បង់ថ្លៃ​សេវា​ដែល​ចាំ​បាច់​។​ 

មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ ត្រូវ​​ផ្តល់​ការ​ជូនដំណឹង​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្ស​​រ​អំពី​ចំណាត់​ការ​ណាមួយ​

ប្រសិន​បើ​ មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ចង់​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​អ្វី​មួយ​​នៅ​ក្នុង​សេវាអន្តរាគម​ន៍​​ដើម​ទី​របស់​អ្នក​ ​មជ្ឈមណ្ឌល​​​ត្រូវ​​ផ្តល់​ការ​ជូនដំណឹង​ជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ​តាម​​ពេលវេលា​សមស្រប​ណាមួយ​នៅ​មុន​ពេល​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នោះ​ចាប់​ផ្តើម​។​  ការ​ជូនដំណឹង​នេះ​ ត្រូវ​ប្រាប់​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ជ្រាបអំពី​៖​ 

 • ចំណាត់ការ​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់​កំពុងស្នើឡើង​ ឬ​កំពុង​បដិសេធ​​។
 • ​មូលហេតុសម្រាប់​​ការ​ចាត់​វិធាន​ការនេះ​​។
 • របៀប​ដាក់បណ្តឹង​ ឬ​ស្នើសុំ​​ដំណោះស្រាយ​​​តាមដំណើរ​ការ​ស្រប​ច្បាប់​ ឬ​សវនាការ​ស្រប​ច្បាប់​

ការ​ជូនដំណឹង​នេះ​ ក៏​ត្រូវ​មាន​ការ​យល់ដឹងដោយ​​សាធារណជន​ទូទៅ​ និង​ត្រូវ​​ធ្វើ​ឡើង​ជា​​ភាសា​ជា​ជម្រើស​របស់​ឪពុកម្តាយ​​​ផង​ដែរ​។​  មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ ត្រូវ​​​បកប្រែ​ឯកសារ​នោះ​ និង​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​ឪពុក/ម្តាយ​យល់​​​ដឹងអំពី​ឯកសារ​នោះ​។​

​ការ​ដាក់​ពាក្យ​​សុំដំណោះស្រាយ​​ និង​សវនាការ​

ដើម្បី​ដាក់ពាក្យ​សុំ​ដំណោះស្រាយ​ និង​សវនាការ​ អ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​​ធ្វើ​ការ​ស្នើសុំ​ជា​លា​យ​លក្ខណ៍​អក្សរ​។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​អាច​ធ្វើ​បែប​នេះ​បាន​ មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំប​​​​ន់ ត្រូវ​ជួយ​អ្នក​​ក្នុង​ការ​ស្នើសុំ​នេះ​។​ នៅ​ពេល​ណាដែល​​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​សវនា​កា​​​រ​ កូន​របស់​អ្នក​នឹង​​បន្ត​ទទួល​បាន​សេវាអន្តរាគមន៍​ដើមទី ​ដែល​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុ​ង​ IFSP ដែល​ពួកគេ​កំពុង​ទទួល​​បាន​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​។​ ពួកគេ​នឹង​មិនទទួល​បាន​សេវា​ថ្មី​ណាមួយ​​ដែល​មាន​វិវាទ​​នោះ​ទេ​ លើកលែង​តែ​មាន​ដំណោះស្រាយ​​ ឬ​លទ្ធផល​សមស្របនៃ​សវនាការ​ណាមួយ​។​ ដាក់​ពាក្យ​សុំ​សវនាការ​ ឬ​ដំណោះស្រា​យ​របស់​អ្នក​ជាមួយ​៖​

Office of Administrative Hearings
Attention: Early Start Intervention Section
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231
សារជាសំឡេង​៖​ (800) 515-2229
ទូរសារ៖ (916) 376-6318 ឬ (916) 263-0549

សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ដំណើរការ​សវនាការ​

អ្នក​មានសិទ្ធិ​៖

 • ​​​ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​មើល​កំណត់​ត្រា​​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់​របស់​អ្នក​
 • ទទួល​បាន​ការ​បង្ហាញ​ ឬ​ទទួល​បាន​ភស្តុតាង​​តាម​​ពាក្យសម្តី​ ឬ​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​
 • ​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​វត្តមាន​ក្រុមគ្រួសារ​ មិត្តភ័ក្តិ​ គ្រូពេទ្យ​ព្យាបាល​ ឬ​វេជ្ជបណ្ឌិត​របស់​អ្នក​ ឬ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពួកគេ​និយាយ​ជំនួស​អ្នក​
 • ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​វត្តមាន​របស់​មេធាវី​ ឬ​អ្នក​គាំ​ពារ​
 • ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​អ្នក​បកប្រែ​ផ្ទាល់​មាត់​ម្នាក់​ ប្រសិន​បើ​ភាសា​​ដើម​របស់​អ្នក​មិន​មែន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​

​ការ​ត្រៀមលក្ខណៈ​​​សម្រាប់​សវនាការ​របស់​អ្នក​

 • ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ដែល​បង្ហាញ​ថា ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​សេវា​នានា​ដែល​ មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់​​ចង់​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​។​  ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​ ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់ គឺ​ពិត​ជា​ត្រឹម​ត្រូវ​​ច្បាស់លាស់​ និង​ត្រូវ​​ពន្យល់​ពី​​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​ឲ្យ​បាន​លម្អិត​។​  បន្ថែម​លើ​នេះ​ ត្រូវ​ស្វែង​រក​អ្នកណា​ដែល​អាច​ចូល​រួម​ក្នុង​សវនាការ​របស់​អ្នក​បាន​ និង​ប្រាប់​ចៅក្រម​​ពី​មូលហេតុ​​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​សេវាទាំង​នោះ​។​  ​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​មនុស្ស​ទាំង​នោះ​ដឹង​​អំពី​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​។​
 • ​នៅ​ក្នុង​សវនាការ​ អ្នក​អាច​តវ៉ាបាន​​​ថា​អ្នក​មានសិទ្ធិ​​ទទួល​បាន​​ការ​បំពេញ​តាម​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​គោលដៅ និងកម្មវត្ថុ​របស់​ IFSP របស់​អ្នក​ ​ឬ​ពន្យល់​ពីមូលហេតុ​​​ដែល​អ្នក​បំពេញ​បាន​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​លើកលែង​ ឬ​ការលើកលែង​ដោយ​ច្បាប់​។
 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. ក្រមស្តីពី​សុខុមាលភាព និង​ស្ថាប័ន​ មាត្រា​ 4646.4(a)(2) (ត្រឡប់​ទៅកាន់​ឯកសារ​ដើម​)
 • 2. ក្រមរដ្ឋាភិបាល​ មាត្រា​​ 95004(c) (ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារ​ដើម)
 • 3. 34 CFR Sec. 303.520(b)(1).  (ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារ​ដើម)
 • 4. 34 CFR Sec. 303.520(b)(2).  (ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើម)
 • 5. បើ​ទោះ​បី​ជា​ DDS នៅ​បន្ត​មាន​បទប្បញ្ញតិ​មួយ​ដែល​បាន​អនុម័ត​នៅ​ក្នុង​​ 2003 (Title 17 Cal. Code of Regulations Sec. 52109(c)) ដែលចែង​ថា​ ការ​ប្រើប្រាស់​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​របស់​ឪពុកម្តាយ​ពីសំណាក់​មណ្ឌលក្នុង​តំបន់​សម្រាប់​សេវាអន្តរាគមន៍​ដើមទី​ ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ការ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ ដែល​បទប្បញ្ញតិ​នោះ​លែង​​បន្ត​មាន​សុពលភាព​ទៀត​ហើយ​​ ក្នុង​វិសាលភាព​ដែល​វា​ពុំ​ស្រប​គ្នា​ជា​មួយ​នឹង​ក្រមរដ្ឋាភិបាល​ មាត្រា​​ 95004(b)(1) ដែល​ចែង​ថា​ ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​​ឯកជន​សម្រាប់​សេវា​វេជ្ជសាស្រ្ត​​នៅ​ក្នុង​​ IFSP (ក្រៅ​ពី​​សម្រាប់​​ការ​វាយតម្លៃ​និងការ​ប៉ាន់ត​ម្លៃ​)​ ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ស្រប​ទៅ​តាម​ច្បាប់​​និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ជា​ធរមាន​​រប​ស់​រដ្ឋ​និង​សហព័ន្ធ​។  (ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើម)។
 • 6. ក្រមស្តីពីសុខុមាលភាព និង​ស្ថាប័ន មាត្រា 4646.4(a)(2). (ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើម)
 • 7. ក្រមស្តីពីសុខុមាលភាព និង​ស្ថាប័ន មាត្រា 4646.4(a)(2); ក្រមរដ្ឋាភិបាល​ មាត្រា​ 95004(b)(2); 34 CFR Sec. 303.511(d)(1).  (ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើម)
 • 8. 34 CFR Sec. 303.520(b)(1)(ii). (ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើម)
 • 9. 34 CFR Sec. 303.521(a)(3).  (ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើម)
 • 10. 34 CFR Sec. 303.520(c).  (ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើម)
 • 11. ក្រមរដ្ឋាភិបាល​ មាត្រា​ 95020(b) & (f).  (ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើម)