សិទ្ធស្នើសុំសវនាការនៅផ្ទះ

Publications
#5485.06

សិទ្ធស្នើសុំសវនាការនៅផ្ទះ

ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំសវនាការយុត្តិធម៌រដ្ឋ IHSS ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីរបៀបស្នើសុំសវនាការនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។ អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​ពេល​ដែល​អ្នក​មិន​អាច​ចូល​រួម​សវនាការ​បាន​ដោយ​សារ​តែ​សុខភាព​ខ្សោយ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្នើសុំ​សវនាការ​យុត្តិធម៌​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (California State Fair Hearing) ហើយ​អ្នក​ពុំ​អាច​ចូល​រួម​ក្នុ​ងសវនាការ​​នៅ​ទីតាំង​ដែល​បានកំណត់​​នៅ​ក្នុង​ខោនធី​​ដោយសារ​បញ្ហា​សុខភាព​ បញ្ហា​សមត្ថភាព​​រាង​កាយ​ពុំគ្រប់គ្រាន់​ បញ្ហា​​​​ការ​ដឹកជញ្ជូន​ ឬ​មូលហេតុ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​ អ្នក​អាច​​​ស្នើ​សុំ​​សវនាការ​នៅ​ផ្ទះ​បាន​។  MPP 22-045.11 “ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្តឹង​​តវ៉ា​​ ពុំ​អាច​ចូ​លរួម​ក្នុង​សវនាការ​​​​​​នៅទីតាំង​​សវនាការ​បាន​ ដោយសារ​បញ្ហា​សុខភាព​មិនអំណោយ​ផល​​ នោះ​សវនាការ​​នេះ​ត្រូវ​ធ្វើ​​ឡើង​នៅ​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​ប្តឹងតវ៉ា​​ ឬ​ទីកន្លែង​ផ្សេង​ទៀត​​ដែល​មាន​ការ​ឯកភាព​គ្នារវាង​​ខោនធី ​និង​អ្នក​ប្តឹង​តវ៉ា​។”

របៀប​​ស្នើសុំ​សវនាការ​​នៅ​ផ្ទះ​៖

 • នៅ​ពេល​ទទួល​បាន​សេចក្តី​ជូនដំណឹង​​អំពី​ចំណាត់ការ​​ដែល​អ្នក​ពុំ​​ឯកភាពតាម​ អ្នក​អាច​ដាក់​​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​​​និង​ស្នើសុំ​សវនាការ​យុត្តិធម៌​រដ្ឋ​។  អ្នក​អាច​ដាក់​សំណើ​​របស់​អ្នក​សម្រាប់​​សវនាការ​នៅ​ផ្ទះ​​ នៅ​ពេលដែល​​អ្នក​ស្នើសុំ​សវនាការ​យុត្តិធម៌​រដ្ឋ​។​  ត្រូវ​ពន្យល់​ពី​មូលហេតុ​​​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​​សវនការ​នៅ​ផ្ទះ​ និងផ្តល់​​ការ​បញ្ជាក់ណាមួយ​​ដែល​ពន្យល់​អំពី​តម្រូវ​ការ​​របស់​អ្នក​សម្រាប់​សវនាការ​នៅ​ផ្ទះ​នោះ​។​  ប្រសិន​បើ​អ្នក​ពុំ​បាន​ប្រគល់​ការ​បញ្ជាក់​ណា​មួយ​​នោះ​​​ទេ រដ្ឋ​អាច​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​ផ្តល់អំណះ​អំណាង​​​គាំ​ទ្រដល់​មូលហេតុ​ដែល​​អ្នក​ពុំ​អាច​ចូល​រួម​ក្នុង​សវនាការ​​​នៅ​ទីតាំង​សវនការ​ដែល​បាន​កំណត់នោះ​​​។​
 • ប្រសិន​បើ​អ្នក​ពុំ​ស្នើសុំ​សវនាការ​នៅ​ផ្ទះ​ទេ នៅ​ពេល​អ្នក​ស្នើសុំ​សវនាការ​យុត្តិធម៌​រដ្ឋ​ អ្នក​អាច​ទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់​​​អង្គភាព​សាកសួរ​ព័ត៌មាន​និង​ការ​ឆ្លើយ​តប​ជា​​សាធារណៈ​នៃ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (California Public Inquiry and Response Unit) (ហៅកាត់ថា​​អង្គភាព​សាក​សួរ​ព័ត៌មាន​ជា​​សាធារណៈ (Public Inquiry)) តាមរយៈ​លេខ​ (800) 952-5253 ដើម្បី​ស្នើ​សុំសវនាការ​នៅ​ផ្ទះ។  ប្រសិន​បើ​អង្គភាព​សាកសួរ​ព័ត៌មាន​ជា​​សាធារណៈ​បដិសេធ​ ឬ​ពួកគេ​ពុំ​បាន​ឆ្លើយ​តប​ អ្នក​អាច​ទំនាក់ទំនង​ទៅ​កាន់​ការិយាល័យ​សវនាការ​ និង​ស្នើសុំ​និយាយ​​ជាមួយ​ចៅ​​ក្រម​​ជំនុំ​ជម្រះ​​​​អំពី​​ការិយាល័យ​សវនាការ​​ប្រចាំ​​​តំបន់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​របស់​​អ្នក​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណើរ​​របស់​អ្នក​សម្រាប់​សវនាការ​នៅ​ផ្ទះ​៖​

  Northern Valley Office (NVO)
  Karlen Harmison, Presiding Judge
  744 P Street, MS 19-44, Sacramento, CA 95814-5512
  ទូរសព្ទ៖​ (916) 651-0927
  ខ្សែទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ​៖ (866) 538-2431
  ទូរសារ៖ (916) 651-2737

  Los Angeles Regional Office (LARO)
  Dora Luna, Presiding Judge
  744 P Street, MS 28-01, Sacramento, CA 95814-5512
  ទូរសព្ទ៖​ (213) 833-2200
  ខ្សែទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ​៖ (866) 708-0792
  ទូរសារ៖ (213) 833-2230

  San Diego Regional Office (SDRO)
  Anthony Gurrola, Presiding Judge
  744 P Street, MS 28-03, Sacramento, CA 95814-5512
  ទូរសព្ទ៖​ (760) 510-4999
  ខ្សែទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ​៖ (866) 388-4427
  ទូរសារ៖ (760) 510-4998

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។