ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗដែលមានចំពោះ​ Medi-Cal នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 សម្រាប់អ្នកដែលមាន​វ័យ 65ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ និង​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការ ភាព​ជាច្រើននាក់​

Publications
#7165.06

ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗដែលមានចំពោះ​ Medi-Cal នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 សម្រាប់អ្នកដែលមាន​វ័យ 65ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ និង​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការ ភាព​ជាច្រើននាក់​

ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្លាស់ប្តូរ និងបច្ចុប្បន្នភាពដែលអ្នកតស៊ូមតិត្រូវដឹងពីមនុស្សចាស់ ពិការភ្នែក និងពិការ FPL Medi-Cal Exapansion ចាប់ផ្តើមខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។

រូបភាពនៃ HCA, Health Consumer Alliance, រូបសញ្ញានៅលើរូបរាងស្រពិចស្រពិលនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។

ធនធាននេះត្រូវបានផលិតដោយ Health Consumer Alliance។

ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 តទៅ Medi-Cal មាន​ដែន​កំណត់កម្រិត​ប្រាក់ចំណូល​ខ្ពស់​ជាង​មុន​សម្រាប់អ្នក​ដែល​ស្ថិតក្នុង​កម្មវិធី Medi-Cal “សម្រាប់​មនុស្ស​វ័យចំណាស់​និង​អ្នក​ដែ​ល​​​មាន​​ពិការភាព​” ។ នេះមានន័យថាអ្នកអាចទទួល ឬ រក្សាទុក​ Medi-Cal ​ឥត​គិតថ្លៃ នៅ​ពេ​ល​អ្ន​ករកប្រាក់បានកាន់តែច្រើន។ នេះជាដែនកំណត់ប្រាក់​ចំណូល​ចាស់​និង​ថ្មី៖

ទំហំគ្រួសារ ដែនកំណត់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែមុន។ ដែនកំណត់ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ភាពខុសគ្នា
1 $1,294 $1,468 + $174
2 $1,747 $1,983 + $236

តើនេះ​ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំ?

ប្រសិនបើអ្នកមានថ្លៃ​ចំណាយ​រួម​ចំនួន​ $848 ឬតិចជាងនេះ (ឬ $1,030 ឬតិចជាងនេះ​ សម្រា​ប់​ប្តីប្រពន្ធ​) អ្នកគួរតែ​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ Medi-Cal ​ឥត​​គិត​​ថ្លៃ​នៅ​ក្នុងខែធ្នូ។ អ្នកគួរតែផ្ទេរ​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ​ចូល​ទៅកាន់កម្មវិធី​ Medi-Cal​ ឥត​គិត​ថ្លៃ ប៉ុន្តែ​ ប្រសិនបើករណី​នោះមិនកើតឡើងទេ ​​សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​សុខភាព​​តាម​​មូលដ្ឋាន​របស់អ្នក ​ដោយប្រើ​លេខ​ទូរសព្ទ​ខាងក្រោម។

ដែនកំណត់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែថ្មី គឺ​គ្រាន់តែជា​ចំណូល​គោល​​មូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។ វានឹ​ង​កើនឡើងបន្តិច នៅ​រៀងរាល់ខែមេសា។ អ្នកនៅតែអាចកាត់​ប្រភេទ​ប្រាក់ចំណូល ​និង​អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត​ដូចជា​បុព្វលាភរ៉ាប់រងសុខភាព ​និង​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ប្រាក់​ចំណូល​ដែលអ្នក​រក​បាន​។

សម្រាយ​ថ្មីអំពីក្បួនគណនា​​​​៖

ម្យ៉ាងទៀត​ នៅដើមខែធ្នូ ​ប្រសិនបើអ្នកផ្ទេរ​​ចូលនិងចេញ​ពី​កម្មវិធី​ Medi-Cal ឥតគិត​ថ្លៃ​ ដោយ​សារ​មិនដឹង​​ថា​តើ​រដ្ឋ​ ឬ ​​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បង់ថ្លៃបុព្វលាភ​រ៉ាប់រងកម្មវិធី​ Medicare ផ្នែក​ B របស់​​អ្នក ពេលនោះ​អ្នកនឹងរក្សាទុក​កម្មវិធី​ Medi-Cal ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​។ រដ្ឋនឹង​លុប​ចោល​ក្បួន​​ច្របូក​ច្របល់​​​នេះ​ដែល​គណនា​ប្រាក់ចំណូលខុសគ្នា​ ដោយសារ​​​មិន​ដឹង​ថា​តើអ្នក​ឬក៏​រដ្ឋដែលជា​អ្នក​​ត្រូវ​បង់ថ្លៃបុព្វលាភ​រ៉ាប់រង​នេះ​។

ទូរសព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌល​អ្នកប្រើប្រាស់សេវា​សុខភាព​បាន​គ្រប់​ពេល តាមរយៈ​លេខ 1-888-804-3536 ប្រសិនបើអ្នក​មាន​សំណួរ ឬ ត្រូវការជំនួយបន្ថែម។ អ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ www.healthconsumer.org.

សូមមើលផងដែរនូវធនធានដែលពាក់ព័ន្ធរបស់យើង៖ អ្វីដែលអ្នកតស៊ូមតិត្រូវដឹងអំពីការពង្រីក FPL Medi-Cal ដែលមានវ័យចំណាស់ ពិការភ្នែក និងពិការ ចាប់ផ្តើមពីខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។