Խարանի (ստիգմա) սահմանումը եւ խտրականության խնդիրը

Publications
#CM04.10