Ի՞նչ պետք է իմանան շահերի պաշտպանները տարեց, կույր և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 2020թ. դեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող FPL Medi-Cal-ի ընդլայնման մասին

Publications
#7164.10

Ի՞նչ պետք է իմանան շահերի պաշտպանները տարեց, կույր և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 2020թ. դեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող FPL Medi-Cal-ի ընդլայնման մասին

This resource was produced by the Western Center on Law & Poverty.

Այս հրապարակումը բացահայտում է այն փոփոխություններն ու թարմացումները, որոնք փաստաբանները պետք է իմանան տարեց, կույր և հաշմանդամ FPL Medi-Cal ընդլայնման մասին, սկսած 2020 թվականի դեկտեմբերից:

 

 

Click links below for a downloadable version.