Վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագիր (MHP) Բողոքներ, գանգատներ և արդար լսումներ

Publications
#7134.10

Վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագիր (MHP) Բողոքներ, գանգատներ և արդար լսումներ

Յուրաքանչյուր վարչաշրջան Վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագիր (MHP, Mental Health Plan) ունի: MHP-ները կամ ուղղակիորեն հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայություններ են տրամադրում, կամ դրանք կազմակերպում և վճարում են հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների համար՝ այլ մատակարարների միջոցով: