Տնտեսական հետևանքների չեզոքացման վճարումներ

Publications
#7161.10

Տնտեսական հետևանքների չեզոքացման վճարումներ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃԱՐԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Վճարառուների ուսումնասիրման և շահառուների աջակցության գրասենյակ 

 

 

Click links below for a downloadable version.