Տնային օժանդակող ծառայություններ. գործողություններ խարդախությունների դեմ համար

Publications
#F008.10

Տնային օժանդակող ծառայություններ. գործողություններ խարդախությունների դեմ համար

Սույն հրապարակման մեջ բացատրվում են այն գործողությունները, որոնք Տնային օժանդակող ծառայությունների (անգլ.՝ In-Home Supportive Services, IHSS) ծրագրի վարչաշրջանային աշխատակազմը կարող է ձեռնարկել խարդախությունները կանխելու նպատակով, ինչպես նաև հավաստիանալու, որ ծառայություններն ստանում են միայն IHSS-ին իրավունակ շահառուները և միայն այն ծառայությունները, որոնց համար նրանք իրավունակ են:

 

 

Click links below for a downloadable version.