Տնային լսում պահանջելու իրավունք

Publications
#5485.10

Տնային լսում պահանջելու իրավունք

Եթե դուք պահանջում եք Կալիֆորնիայի պետական արդար դատական լսումներ և չեք կարող ներկայանալ լսումներին վարչաշրջանի նշանակված տարածքում բժշկական, ֆիզիկական, տրանսպորտային սահմանափակումների կամ այլ պատճառների բերումով, դուք կարող եք պահանջել տնային լսումներ: MPP 22-045.11 «Եթե հայցվորը ի վիճակի չէ  մասնակցել  լսումներին լսման նշանակված վայրում  վատ առողջության պատճառներով, ապա լսումը պետք է անցկացվի հայցվորի տանը կամ վարչաշրջանի և հայցվորի կողմից համաձայնեցված այլ վայրում»:

 

 

Click links below for a downloadable version.