ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ. Ի՞նչ է Medicaid-ը/Medi-Cal-ը:

Publications
#F106.10

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ. Ի՞նչ է Medicaid-ը/Medi-Cal-ը:

Դաշնային Medicaid ծրագիրը տրամադրում է բուժօգնություն ցածր եկամուտ ունեցող անձանց, այդ թվում՝ տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց և երեխաներին:  Medicaid-ը ֆինանսավորվում է նահանգային և դաշնային բյուջեներից համատեղ:  Նահանգներն ունեն իրենց սեփական Medicaid ծրագրերը և պետք է հետևեն որոշակի դաշնային կանոնների, սակայն ունեն իրենց կողմից առաջարկվող ծառայությունների որոշակի ճկունություն:

 

 

Click links below for a downloadable version.