Սպառողների համար չափահասների ծառայությունների փոխարեն հատուկ կրթություն 18-22 տարիք

Publications
#F050.10

Սպառողների համար չափահասների ծառայությունների փոխարեն հատուկ կրթություն 18-22 տարիք

Երբ Պետական օրենսդրությունը պահանջում էր , որ Զարգացման ծառայությունների վարչությունը (ԶԾՎ) նվազեցնի իր բյուջեն նախորդ տարիներին, այն նաեւ փոխեց օրենքը  ինչ վերաբերում է այն ծառայությունների տեսակներին ու քանակին,  որոնք տարածաշրջանային կենտրոնները կարող է ձեռք բերել:  Այս փաստը նկարագրում է 2011 եւ 2017 թվականների փոփոխությունները 18-22 տարեկան սպառողների համար դպրոցական ծառայություններից օգտվելու համար, որոնք հատուկ կրթության իրավունք ունեն եւ չեն ստացել դիպլոմ կամ ավարտական վկայագիր, ցանկացած բացառություններ, որոնք կիրառվում են, եւ ինչ տեղի կունենա, եթե տարածաշրջանային կենտրոնը ցանկանամ փոխել ձեր ծառայությունները:

 

 

Click links below for a downloadable version.