րական վարքագծի գնահատումը և պլանավորումը դպրոցներում՝ տեղեկատվական թերթիկ

Publications
#CM60.10

Նահանգային և դաշնային օրենքները սահմանում են պահանջներ վարքագծի գնահատումներ իրականացնելու և ծառայություններ մատուցելու համար:  Սույն տեղեկատվական թերթիկը տրամադրում է որոշ հիմնական տեղեկություններ այդ օրենքների վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկատվություն ձեր երեխայի իրավունքների մասին առ այն, որ նա կարող է ստանալ դրական վարքագծի հետ կապված գնահատումներ, միջամտություններ և ծառայություններ:

Click links below to view full publication.