Նոր կանոններ IHSS-ի համար` Արտաժամյա աշխատանք և առնչվող փոփոխություններ

Publications
#5586.10

Նոր կանոններ IHSS-ի համար` Արտաժամյա աշխատանք և առնչվող փոփոխություններ

Այս հրապարակումը մեկնաբանում է, թե ինչպես է արտաժամյա աշխատանքի մասին դաշնային և նահանգային օրենքների ազդեցությունը տարածվում Տնային օժանդակող ծառայությունների ծրագրի (անգլ.՝ In-Home Supportive Services, IHSS) կամ Անձնական խնամքի ծառայությունների այլընտրնաքային ծրագրի (անգլ.՝ Waiver Personal Care Services, WPCS) այն ծառայություն մատուցողների (այսուհետ՝ սպասարկողներ) վրա, ովքեր աշխատում են շաբաթական 40 ժամից ավելի:

 

 

Click links below for a downloadable version.