Իմ պարտականությունները որպես հավելյալ ապահովության եկամտի շահառուների կազմակերպչական ներկայացուցիչ վճարող. Լավագույն պրակտիկ ուղեցույց

Publications
#5562.10

Իմ պարտականությունները որպես հավելյալ ապահովության եկամտի շահառուների կազմակերպչական ներկայացուցիչ վճարող. Լավագույն պրակտիկ ուղեցույց

Որպես ներկայացուցիչ վճարող՝ Դուք պարտավոր եք գործել՝ ելնելով շահառուների շահերից, որոնց ծառայում եք։[1] Ներկայացուցիչ վճարողի երեք կարևորագույն պարտականություններն են՝ գումարի կառավարում, հաշվառում և հաշվետվությունների ներկայացում, ինչպես նաև պաշտպանություն։