ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏՈՒԳԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐԻՆ ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋԻ ՄԱՍԻՆ. ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎԱՅՐԵՐ

Publications
#5605.10

ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏՈՒԳԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐԻՆ ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋԻ ՄԱՍԻՆ. ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎԱՅՐԵՐ

Ազատազրկման օրինականությունը ստուգելու նպատակով կալանավորին դատարան ներկայացնելու պահանջի մասին միջնորդությունը համեմատաբար արագ և դյուրին մեթոդ է՝ դատավորին խնդրելու, որ նա որոշում կայացնի մի խնդրի շուրջ, որը վերաբերում է կամ Ձեր իրավունքներին նահանգային կալանավայրում (մեկուսացման պայմաններ) կամ Ձեր մեկուսացման օրինականությանը:  Ձևաթուղթը և ցուցումները նախատեսված են Կալիֆորնիայի նահանգային դատարանում  ազատազրկման օրինականությունը ստուգելու նպատակով կալանավորին դատարան ներկայացնելու պահանջի մասին միջնորդություն ներկայացնելու համար:

 

 

Click links below for a downloadable version.