Միանվագ վճարումներ և Medi-Cal-ի իրավունակություն

Publications
#5613.10

Միանվագ վճարումներ և Medi-Cal-ի իրավունակություն

Սույն հրապարակումը նկարագրում է, թե ինչպես են միանվագ վճարումներն ազդում տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված որոշ Medi-Cal ծրագրերի իրավունակության վրա:    Այն բացատրում է, թե ինչ է տեղի ունենում ձեր Medi-Cal-ի հետ, երբ դուք ստանում եք միանգամյա կամ միանվագ վճարում, և երբ և արդյոք չծախսված միանվագ վճարումը դիտարկվում է որպես ռեսուրս հաջորդ ամսվա համար: