Medi-Cal կառավարվող խնամքի առողջապահական ծրագրեր. ի՞նչ են դրանք: Ի՞նչ պետք է իմանամ դրանց մասին:

Publications
#5495.10

Medi-Cal կառավարվող խնամքի առողջապահական ծրագրեր. ի՞նչ են դրանք: Ի՞նչ պետք է իմանամ դրանց մասին:

Կառավարվող խնամքը մի համակարգ է, որի նպատակն է առողջապահական խնամքի ծառայություններ տրամադրել և վճարել դրանց համար:  Կառավարվող խնամք նշանակում է, որ Դուք առողջապահական խնամքի մեծ մասն ստանում եք կառավարվող խնամքի ծրագրից:  Կառավարվող խնամքի ծրագիրն առողջապահական խնամքի մատակարարների կազմակերպված ցանց է, որը կենտրոնանում է առաջնային և կանխարգելիչ խնամքի վրա:  Հիվանդանոցները, բժիշկները և առողջապահական խնամքի այլ մատակարարները ցանցի անդամներն են:  Կառավարվող խնամքի ծրագիրը կարող է պետական կամ մասնավոր լինել

 

 

Click links below for a downloadable version.