Կարծրատիպ, որը վնասում է հոգեբուժական հաշմանդամություն ունեցեղներին