Կարճատև դադարների լսման փաթեթի Տարածաշրջանային կենտրոն

Publications
#7136.10

Կարճատև դադարների լսման փաթեթի Տարածաշրջանային կենտրոն

Այս նյութերը կօգնեն ձեզ նախապատրաստվել Կարճատև դադարների լսումներին ձեր տարածաշրջանային կենտրոնում: Դրանք նախատեսված են այն տարածաշրջանային կենտրոնի սպառողների համար, ովքեր 3 և ավելի տարեկան են: Նյութերը վերաբերում են այն անձին, որի կարճատև դադարի ծառայությունները մերժվում են, դադարեցվում կամ կրճատվում կամ եթե անձն իրեն ներկայացնում է որպես «Դուք»:

 

 

Click links below for a downloadable version.