Ինչպես լինել սեփական վճարառուն – տեղեկագիր

Publications
#F132.10

Ինչպես լինել սեփական վճարառուն – տեղեկագիր

Որոշ մարդիկ հիվանդության կամ հաշմանդամության պատճառով ի վիճակի չեն կառավարելու Սոցիալական ապահովության վարչությունից (SSA) ստացած դրամը: Այդ դեպքում SSA-ն որևէ բարեկամի, ընկերոջ կամ այլ անձի ընտրում է որպես ներկայացուցչական վճարառու: Նրանց նաև անվանում են «ռեփ. վճարառու»:

 

 

Click links below for a downloadable version.