Ի՞նչպես կարող է ՁԻԱՀ Medi-Cal այլընտրանքային ծրագիրն օգնել ձեզ՝ ստանալ ձեզ անհրաժեշտ խնամքը տանը

Publications
#5435.10

Ի՞նչպես կարող է ՁԻԱՀ Medi-Cal այլընտրանքային ծրագիրն օգնել ձեզ՝ ստանալ ձեզ անհրաժեշտ խնամքը տանը

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ Medi-Cal այլընտրանքային ծրագիրը («ՁԻԱՀ-ի այլընտրանքային ծրագիր») ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդ անձանց համար նախատեսում է հիվանդության հսկողություն և անմիջական խնամքը որպես շուրջօրյա խնամքի կենտրոնի կամ հիվանդանոցային բուժման այլընտրանք: Դուք կարող եք օգտվել այս ծառայությունից, որպեսզի մնաք տանը կամ վերադառնաք տուն որևէ բուժհաստատությունից կամ խնամքի կենտրոնից:

 

 

Click links below for a downloadable version.