Ի՞նչպես կարող է ՁԻԱՀ Medi-Cal այլընտրանքային ծրագիրն օգնել ձեզ՝ ստանալ ձեզ անհրաժեշտ խնամքը տանը

Publications
#5435.10

Ի՞նչպես կարող է ՁԻԱՀ Medi-Cal այլընտրանքային ծրագիրն օգնել ձեզ՝ ստանալ ձեզ անհրաժեշտ խնամքը տանը

Այս հրապարակումը ձեզ պատմում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից Medi-Cal Waiver ծրագրի մասին: Ծրագիրն ունի գործերի կառավարման ծառայություններ։ Այն ունի անմիջական խնամքի ծառայություններ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց համար: Այս ծառայությունները ծերանոցում կամ հիվանդանոցում ապրելու փոխարեն են: Դուք կարող եք օգտագործել այն՝ օգնելու ձեզ մնալ տանը: Դուք կարող եք օգտագործել այն՝ օգնելու ձեզ տուն գնալ հաստատությունից: Հրապարակումը ձեզ ասում է, թե ով է իրավասու: Այն պատմում է ձեզ այն ծառայությունների մասին, որոնք դուք կարող եք ստանալ:

Ի՞նչ է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ Medi-Cal այլընտրանքային ծրագիրը:

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ Medi-Cal այլընտրանքային ծրագիրը («ՁԻԱՀ-ի այլընտրանքային ծրագիր») ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդ անձանց համար նախատեսում է հիվանդության հսկողություն և անմիջական խնամքը որպես շուրջօրյա խնամքի կենտրոնի կամ հիվանդանոցային բուժման այլընտրանք: Դուք կարող եք օգտվել այս ծառայությունից, որպեսզի մնաք տանը կամ վերադառնաք տուն որևէ բուժհաստատությունից կամ խնամքի կենտրոնից:

Ո՞վ է իրավունակ ծրագրի համար:

Իրավունակ անձինք պետք է.

 • Ունենան ՄԻԱՎ հիվանդության կամ ՁԻԱՀ-ի գրավոր ախտորոշում՝ տրված իրենց առաջնային բուժող բժշկի կողմից,
 • ունենան համապատասխան առողջական վիճակ, որը թույլ կտա ստանալ խնամք տնային պայմաններում,
 • ունենան Medi-Cal-ի իրավունակություն այլընտրանքային ծրագրում ընդգրկվելու օրը և դրանից հետո յուրաքանչյուր ամիս,
 • ունենան շուրջօրյա խնամքի կենտրոնի մակարդակին կամ ավելի բարձր մակարդակին և 60 կամ ավելի պակաս միավորին համապատասխանելու հավաստագրում, որը գնահատվել է Կոգնիտիվ և ֆունկցիոնալ ունակության մակարդակների գնահատման գործիքով:

Ի՞նչ ծառայություններ են մատուցվում այս այլընտրանքային ծրագրով:

 • Բուժքույրական խնամք և սոցիալական ծառայություն
 • Տան տնտեսվարի ծառայություններ, օրինակ ճաշի պատրաստում և առօրյա կենցաղային գործեր, գնումներ և այլն
 • Տնային խնամք
 • Փոքր ֆիզիկական հարմարեցումներ տանը, օրինակ թեքահարթակների, բռնակների տեղադրում, դռների բացվածքների լայնացում և այլն
 • Հատուկ բժշկական սարքավորումներ/բժշկական պարագաներ
 • Որակավորված բուժքույրական ծառայություն – բուժքույրեր/լիցենզավորված բուժքույրեր
 • Հոգեթերապիա
 • Ֆինանսական օգնություն երեխաների/խնամակալության տակ գտնվող փոքրահասակ երեխաների համար
 • Սննդակարգի խորհրդատվություն
 • Տեղափոխում ոչ շտապ բուժօգնության նպատակով
 • Տուն առաքվող ճաշեր

Լրացուցիչ տեղեկատվություն.

ՁԻԱՀ Medi-Cal-ին փոխարինող այլընտրանքային ծրագրով նախատեսվող ծառայությունները շահառուներին տրամադրվում են անվճար, սակայն համավճարով Medi-Cal ծրագրում ընդգրկված անհատները պետք է յուրաքանչյուր ամիս վճարեն իրենց ծախսային մասնաբաժինը՝ այդ ծառայություններին իրավունակ լինելու համար 2017թ. հունվարի 1-ից գործում է տարեկան $25,727 գումարի չափով ծախսային սահմանափակումը:

Միաժամանակ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՉԷ ընդգրկվել հետևյալ ծրագրերում կամ ստանալ հետևյալ ծրագրերի ծառայությունները. Medi-Cal-ի Հոսպիսային ծրագիր, Պետական ապահովագրական ծրագրով նախատեսվող հիվանդության հսկողության ծառայություններ, Նպատակաուղղված հսկողություն որպես լրացում ՁԻԱՀ-ի այլընտրանքային ծրագրին կամ Medi-Cal-ի տնային և համայնքահեն ծառայությունների մեկ այլ այլընտրանքային ծրագիր:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է միաժամանակ ընդգրկվել Medicare Հոսպիս ծրագրում:

ՁԻԱՀ-ի այլընտրանքային ծրագրի գործակալությունները կարող են տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվություն իրավունակության և ծրագրով տրամադրվող ծառայությունների, ընդգրկման և բուժքրոջ ու սոցիալական աշխատողի միջոցով հիվանդության անմիջական հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ: Եթե դուք իրավունակ չեք ՁԻԱՀ-ի այլընտրանքային ծրագրի համար, դուք կարող եք իրավունակ լինել նույն գործակալության կամ տվյալ գործակալության գլխավոր գրասենյակի այլ ծրագրերի համար: Գործակալությունների ցանկն ըստ վարչաշրջանների տե՛ս ստորև:  Այլ ռեսուրսների համար տե՛ս https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_care_mcwp.aspx.

ՁԻԱՀ-ի այլընտրանքային ծրագրի ծառայություններն ստանալու մասին տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել ձեր վարչաշրջանի ստորև նշված գործակալությանը:  Եթե ձեզ անհրաժեշտ է տեղեկատվություն Medi-Cal-ին դիմելու կարգի վերաբերյալ, կարող եք այցելել՝ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx

ՁԻԱՀ-Ի ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂՆԵՐ

Կալիֆորնիայի Առողջապահության վարչություն
ՁԻԱՀ-ի գրասենյակ, ՄԻԱՎ-ով հիվանդների խնամքի մասնաճյուղ

Սպասարկվող վարչաշրջաններ Գործակալության անվանում Գործակալության հասցե Գործակալության հեռախոսահամար
Ալամեդա Իսթ Բեյի ՁԻԱՀ ծրագիր 8400 Enterprise Way
Oakland, CA 94621
(510) 663-7979
Ամադոր, Կալավերաս, Թուալեմ Սիեռա HOPE 1168 Booster Way
Angels Camp, CA 95222
(209) 736-6792
Բյուտ, Քոլուսա, Գլեն, Շաստա, Սատեր, Թիհամա, Թրինիթի, Յուբա Տնային և առողջապահական խնամքի հսկողության կենտրոն 1398 Ridgewood Drive
Chico, CA 95973
(530) 343-0727
Կոնտրա Կոստա Կոնտրա Կոստայի Առողջապահության վարչաշրջանային բաժին 597 Center Avenue
Martinez, CA 94553
(925) 313-6740
Էլ Դորադո, Նևադա, Փլեյսեր Սիեռա Ֆութհիլզի ՁԻԱՀ Հիմնադրամ 12183 Locksley Lane
Auburn, CA 95602
(530) 889-2437
Լեյք, Մենդոսինո, Սոնոմա Համայնքում խնամքի կազմակերպման կորպորացիա 301 South State Street
Ukiah, CA 95481
(707) 468-9347
Լոս Անջելես ՁԻԱՀ-ի առողջապահական հիմնադրամ 1001 North Martel Avenue
Los Angeles, CA 90046
(323) 436-5000
Լոս Անջելես Լոս Անջելես-ի ՁԻԱՀ-ի ծրագիր 611 South Kingsley Drive
Los Angeles, CA 90005
(213) 201-1600
Լոս Անջելես AltaMed Առողջապահական ծառայությունների կորպորացիա 5427 E. Whittier Boulevard
Los Angeles, CA 90022
(877) 462-2582
Լոս Անջելես ՁԻԱՀ-ի ծրագիր փոքրամասնությունների համար 5149 West Jefferson Boulevard
Los Angeles, CA 90016
(323) 936-4949
Լոս Անջելես Սբ. Մարի Բժշկական կենտրոն 1045 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813
(888) 509-2187
Լոս Անջելես Տարզանա բուժական կենտրոններ 7101 Baird Avenue
Reseda, CA 91335
(888) 777-8565
Օրինջ ՁԻԱՀ-ի ծառայությունների հիմնադրամ 17982 Sky Park Circle
Irvine, CA 94621
(949) 809-5700
Ռիվերսայդ, Սան Բերնարդինո Դեզերթի ՁԻԱՀ-ի ծրագիր 1695 North Sunrise Way
Palm Springs, CA 92262
(760) 323-4197
Սակրամենտո, Յոլո Rx Staffing and Homecare, Inc. 4640 Marconi Avenue
Sacramento, CA 95821
(916) 485-8200
Սան Լուիս Օբիսպո Բուժման աջակցության ցանց 130 Nipomo Street
San Luis Obispo, CA 93401
(805) 781-3660
Սան Ֆրանցիսկո Ուեսթսայդի համայնքային ծառայություններ 1153 Oak Street
San Francisco, CA 94117
(415) 431-9000
Սանտա Կրուզ Սանտա Կրուզի Առողջապահական ծառայությունների վարչաշրջանային գործակալություն 1060 Emeline Avenue
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454-4313
Ստանիսլաուս Ստանիսլաուսի Առողջապահական ծառայությունների վարչաշրջանային գործակալություն 830 Scenic Drive
Modesto, CA 95350
(209) 558-7000
Վենտուրա Վենտուրայի Առողջապահության շրջանային վարչություն 3147 Loma Vista Road
Ventura, CA 93003
(805) 652-6267

 

 

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ: