Ինչպե՞ս ես կարող եմ քվեարկել, եթե շտապ բուժօգնության պատճառող չեմ կարող անձամբ քվեարկել:

Publications
#5417.10

Ինչպե՞ս ես կարող եմ քվեարկել, եթե շտապ բուժօգնության պատճառող չեմ կարող անձամբ քվեարկել:

Այս հրատարակության մեջ բացատրվում է, թե ինչպես կարող եք քվեարկել, նույնիսկ եթե չեք կարող դուրս գալ տնից կամ առողջապահական հաստատությունից, ինչպես օրինակ՝ հիվանդանոցից կամ վերականգնողական կենտրոնից, բժշկական շտապ օգնության պատճառով: Վարչաշրջանները տարբերվում են առաջարկվելով ընտրանքների առումով: Եթե չունեք ձեզ փոստով ուղարկված քվեաթերթիկը, ապա հավանաբար ձեզ հարկավոր կլինի որևէ անձ, ով կօգնի ձեզ ստանալ և վերադարձնել ձեր քվեաթերթիկը:

Այս հրատարակության մեջ բացատրվում է, թե ինչպես կարող եք քվեարկել, նույնիսկ եթե չեք կարող դուրս գալ տնից կամ առողջապահական հաստատությունից, ինչպես օրինակ՝ հիվանդանոցից կամ վերականգնողական կենտրոնից, բժշկական շտապ օգնության պատճառով: Վարչաշրջանները տարբերվում են առաջարկվելով ընտրանքների առումով: Եթե չունեք ձեզ փոստով ուղարկված քվեաթերթիկը, ապա հավանաբար ձեզ հարկավոր կլինի որևէ անձ, ով կօգնի ձեզ ստանալ և վերադարձնել ձեր քվեաթերթիկը:

Կարո՞ղ եմ քվեարկել՝ օգտագործելով ինձ փոստով ուղարկված քվեաթերթիկը:

Այո: Եթե դուք ունեք փոստային քվեարկության քվեաթերթիկը, ապա դրանով քվեարկելը կարող է լինել ձեր լավագույն տարբերակը, քանի որ դուք չեք կարող անձամբ քվեարկել:

Դուք կարող եք նշել քվեաթերթիկը, տեղադրել այն վերադարձման ծրարի մեջ, ստորագրել և թվագրել ծրարի արտաքին կողմը և վերադարձնել այն հետևյալ երեք եղանակներից մեկով.

  1. Փոստով ուղարկեք այն՝ համոզվելով, որ դրա վրա դրված է փոստային դրոշմակնիք՝ ընտրությունների օրվա դրությամբ կամ դրանից առաջ: (Չմոռանաք ստուգել, թե որ ժամին է փակվում փոստային բաժանմունքը կամ փոստը կվերցվի, եթե այն ուղարկում եք ընտրությունների օրը:) 
  2. Ընտրությունների օրը մինչև երեկոյան ժամը 8:00-ն դրեք այն քվեատուփի մեջ: (Նկատի ունեցեք, որ որոշ ներքին փոստարկղներ կարող են փակվել մինչև երեկոյան ժամը 8:00-ն):
  3. Վերադարձրեք այն քվեարկության ցանկացած վայր (ընտրատեղամաս կամ ընտրական կենտրոն) կամ վարչաշրջանային ընտրական գրասենյակ ընտրությունների օրը մինչև երեկոյան ժամը 8:00-ն:

Դուք կարող եք դիմել որևէ մեկին, որպեսզի նա վերադարձնի ձեր քվեաթերթիկը ձեր փոխարեն: Ձեր քվեաթերթիկի վերադարձի ծրարի վրա առկա հատված՝ նախատեսված տվյալ անձի տվյալները լրացնելու համար:

Եթե դուք չեք կարող ստորագրել ձեր անվամբ, փոխարենը կարող եք ստորագրել նշանով, ինչպիսին «X» է, և դիմել վկային, որպեսզի նա նույնպես ստորագրի ծրարի վրա: Այլընտրանք է ստորագրության դրոշմի օգտագործումը, որը դուք արդեն օգտագործել եք Ավտոմեքենաների դեպարտամենտում (ԱՄԴ) կամ վարչաշրջանային ընտրական գրասենյակում: Ձեր ստորագրան տարբերակների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար տեսեք մեր «Դուք կարող եք քվեարկել, նույնիսկ եթե դուք չեք կարող ստորագրել ձեր անվամբ» հրատարակությունը:

Կարո՞ղ եմ ես փոստով ստանալ նոր քվեաթերթիկ:

Եթե դուք գրանցված եք քվեարկության համար, բայց չունեք ձեզ փոստով ուղարկված քվեաթերթիկը, կարող եք դիմել ձեր վարչաշրջանի ընտրական գրասենյակ, որպեսզի ձեզ ուղարկեն մեկ այլ քվեաթերթիկ: Դուք կարող եք փոստով ստանալ նոր քվեաթերթիկ (այն կոչվում է «փոխարինող քվեաթերթիկ»), եթե դիմեք ընտրությունների օրվանից յոթ (7) կամ ավելի օր առաջ: Հնարավոր է՝ ստիպված լինեք լրացնել «Կալիֆորնիայի փոստային քվեարկության փոխարինման քվեաթերթիկի դիմում» ձևաթուղթը, որը տեղադրված է Կալիֆորնիայի պետքարտուղարի «Փոստով քվեարկություն» կայքում:

Եթե ձեզ հարկավոր է փոստային քվեարկության նոր քվեաթերթիկ ցանկացած պահի, սկսած քվեարկության օրվանից վեց (6) օր առաջ և ընդհուպ մինչև ընտրությունների օրը, կարող եք հետևել հաջորդ բաժնում նկարագրված քայլերին:

Ինչպե՞ս կարող եմ փոստային քվեարկության նոր քվեաթերթիկ ստանալ, երբ ընտրությունների օրվան մնացել է մեկ շաբաթից քիչ ժամանակ:

Եթե դուք չեք կարող անձամբ քվեարկել կամ վերցնել փոստային քվեարկության մեկ այլ քվեաթերթիկ ձեր բժշկական շտապ օգնության պատճառով, և արդեն շատ ուշ է ձեզ փոստով քվեաթերթիկ ուղարկելու համար (քանի որ մինչև ընտրությունների օրը յոթից [7] քիչ օր է մնացել), ապա. դուք կարող եք ինչ-որ մեկին թույլտվություն տալ, որ այն վերցնի ձեզ համար: (Տես ստորև ներկայացված բաժինները՝ կապված այլ տարբերակների հետ, որոնք կարող են հասանելի լինել որոշ վարչաշրջաններում): Ձեզ համար փոստային քվեարկության նոր քվեաթերթիկ վերցնելու նպատակով որևէ մեկին թույլտվություն («լիազորում») տալու համար, դուք պետք է լրացնեք ձևաթուղթ, որը կոչվում է «Փոստային քվեարկության քվեաթերթիկը ներկայացուցչին տրամադրելու դիմում»: https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail#late Ձևաթուղթը տեղադրված է Կալիֆորնիայի պետքարտուղարի «Փոստով քվեարկություն» կայքում:

Ձևաթղթում պահանջվում է լրացնել ձեր անունը, ձեր ծննդյան ամսաթիվը, ձեր բնակության հասցեն, այն անձի անունը, ում լիազորում եք վերցնել ձեր քվեաթերթիկը ձեզ համար (ձևաթղթում նա կոչվում է ձեր «ներկայացուցիչ») և ձեր ստորագրությունը: Եթե չեք կարող ստորագրել ձեր անվամբ, փոխարենը կարող եք ստորագրել վավերացված դրոշմով կամ ստորագրության գրանցված դրոշմով: Ձեր ստորագրան տարբերակների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար տեսեք մեր “Դուք կարող եք քվեարկել, նույնիսկ եթե դուք չեք կարող ստորագրել ձեր անվամբ” հրատարակությունը:

Ձևաթղթում ձեր նշած «ներկայացուցիչը» պետք է անձամբ ներկայացնի ձևաթուղթը ձեր վարչաշրջանի ընտրական գրասենյակ, կամ, եթե ձեր վարչաշրջանը ընտրատեղամասերի փոխարեն ընտրական կենտրոններ ունի, ցանկացած ընտրական կենտրոն: (Եթե չգիտեք, թե արդյոք ձեր վարչաշրջանն ունի քվեարկության կենտրոններ, կարող եք ճշտել դա ձեր վարչաշրջանի ընտրական գրասենյակից: Կարող եք նաև ստուգել դա «Ընտրողի ընտրության մասին» օրենքի վարչաշրջանների առցանց ցանկով: «Ընտրողի ընտրության մասին» օրենքի բոլոր վարչաշրջաններն ունեն քվեարկության կենտրոններ:) Երբ ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնյան փոստով քվեարկության ձեր նոր քվեաթերթիկը տա ձեր «ներկայացուցչին», ձեր «ներկայացուցիչը» նույնպես կստորագրի ձևաթուղթը:

Քվեաթերթիկն այս կերպ ստանալուց հետո կարող եք վարվել դրա հետ, ինչպես փոստային քվեարկության ցանկացած այլ քվեաթերթիկի հետ: Տե՛ս վերը նշված հրահանգները «Կարո՞ղ եմ քվեարկել՝ օգտագործելով ինձ փոստով ուղարկված քվեաթերթիկը» վերնագրի ներքո:

Այս ընթացակարգերը փոխվեցին 2022 թվականի նոյեմբերի համընդհանուր ընտրություններից անմիջապես առաջ, քանի որ օրենքը փոխվեց 2022 թվականի օգոստոսին: Եթե ունեք մեր հրատարակություններից մեկի պատճենը, որը վերաբերում է «շտապ բուժօգնության քվեաթերթիկներին», կարող եք ազատվել դրանից, քանի որ դրանում պարունակվող որոշ տեղեկություններ հնացած են:

Կարո՞ղ եմ ստանալ փոստային քվեարկության քվեաթերթիկն էլեկտրոնային եղանակով:

Ձեր վարչաշրջանի հեռահար հասանելի փոստային քվեարկության (ՀՀՓՔ) համակարգը ևս մեկ միջոց է, որով դուք կարող եք ստանալ փոստային քվեարկության քվեաթերթիկը, երբ դուք չեք կարող դուրս գալ տնից կամ առողջապահական հաստատությունից՝ բժշկական շտապ օգնության պատճառով: Դուք կարող եք օգտվել ՀՀՓՔ համակարգից ընտրությունների համար քվեարկությունն սկսվելուց անմիջապես հետո («վաղ քվեարկության ժամանակաշրջանում»): Ընտրությունների օրվան նախորդող վեց (6) օրվա ընթացքում և անմիջապես Ընտրությունների օրը դուք կարող եք ավելի արագ ստանալ քվեաթերթիկը՝ օգտագործելով ՀՀՓՔ համակարգը, քան եթե որևէ մեկը վերցնի փոստային քվեարկության քվեաթերթիկը ձեր համար (ինչպես նկարագրված է տվյալ հատվածից վերև գտնվող հատվածում):

ՀՀՓՔ-ն առցանց համակարգ է, որը թույլ է տալիս ընտրողին ներբեռնել իր քվեաթերթիկն ինտերնետին միացած իր սեփական սարքում, օրինակ՝ համակարգիչ կամ սմարթֆոն, և նշել լրացնել քվեաթերթիկը այդ սարքի վրա: Այնուհետև քվեարկողը պետք է տպի ՀՀՓՔ քվեաթերթիկը: Ընտրողը կարող է վերադարձնել տպված ՀՀՓՔ քվեաթերթիկը ցանկացած եղանակով, որով կարող է վերադարձվել սովորական փոստային քվեարկության քվեաթերթիկը՝ փոստով, քվեատուփի մեջ կամ անձամբ բերելով այն քվեարկության վայր:

Եթե ունեք անհրաժեշտ սարքավորումներ և կարծում եք, որ ՀՀՓՔ համակարգի միջոցով քվեաթերթիկ ստանալը կարող է հարմար լինել ձեզ դեպքում, դիմեք ձեր վարչաշրջանի ընտրական գրասենյակ՝ պարզելու, թե ինչպես մուտք գործել ձեր վարչաշրջանի ՀՀՓՔ համակարգ

ՀՀՓՔ-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք տեսնել մեր «Հաշմանդամություն ունեցող շատ ընտրողներ կարող են քվեարկել փոստով՝ մասնավոր և անկախ» հրատարակությունը:

Ես ունե՞մ որևէ այլ տարբերակներ:

Դուք կարող եք ունենալ այլ տարբերակներ: Մենք առաջարկում ենք կապ հաստատել ձեր վարչաշրջանի ընտրական գրասենյակի հետ՝ հնարավորինս շուտ ուսումնասիրելու ձեր տարբերակները: Որքան շուտ սկսեք պլանավորել, այնքան ավելի շատ տարբերակներ կունենաք: Ահա մի քանի տարբերակներ, որոնք հասանելի են որոշ վարչաշրջաններում.

  • Քվեաթերթիկի առաքում ձեր տուն կամ առողջապահական հաստատություն վարչաշրջանի ընտրությունների անձնակազմի կողմից
  • Հասանելի քվեարկության մեքենայի (նաև կոչվում է քվեաթերթիկների լրացման սարք կամ ՔԼՍ) առաքում ձեր տուն կամ առողջապահական հաստատություն վարչաշրջանի ընտրությունների անձնակազմի կողմից
  • Առողջապահական հաստատությունների անձնակազմը կամ կամավորները, ովքեր կարող են օգնել փոստային քվեարկության քվեաթերթիկները վերցնելու և վերադարձնելու հարցում:

Եթե ունեք հարցեր ձեր իրավունքների և տարբերակների վերաբերյալ, հատկապես, եթե չեք կարող ժամանակին պատասխաններ ստանալ ձեր վարչաշրջանի ընտրական գրասենյակից, խնդրում ենք զանգահարել մեր քվեարկության թեժ գիծ՝ (888) 569-7955 հեռախոսահամարով: Մենք կանենք հնարավորինը՝ ձեզ օգնելու համար:

Ո՞վ կարող օգնել ինձ քվեարկել:

Դուք իրավունք ունեք օգնություն ստանալու վերը նկարագրված քվեարկության գործընթացի ցանկացած մասի հետ կապված: Դուք կարող եք ընտրել որևէ մեկին, ով կօգնի ձեզ, բացառությամբ ձեր գործատուի, ձեր արհմիության ներկայացուցչի կամ նրանցից որևէ մեկի անունից հանդես եկող անձի:

Հաշմանդամների իրավունքների Կալիֆորնիայի գրասենյակում գործում է քվեարկության թեժ գիծ՝ հաշմանդամություն ունեցող ընտրողներին օգնելու համար: Օգնության համար խնդրում ենք զանգահարել՝ (888) 569-7955:

 

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

 

 

Click links below for a downloadable version.