Ի՞նչ պետք է իմանան Տնային օժանդակող ծառայությունների շահառուները չազդարարված տնային այցերի մասին

Publications
#5494.010

Ի՞նչ պետք է իմանան Տնային օժանդակող ծառայությունների շահառուները չազդարարված տնային այցերի մասին

Տնային այցերը մշտապես կազմել են IHSS ծառայությունների իրավունակության գնահատման կամ վերագնահատման գործընթացի մի մասը:  Այս տնային այցերը կատարում են IHSS սոցիալական աշխատողները: 2009թ. Կալիֆորնիայի օրենսդրությունը փոփոխվեց, որով Կալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության վարչությունից (անգլ.՝ California Department of Social Services, CDSS) պահանջվում էր կազմել շահագրգիռ կողմերի խումբ, որը մշակելու է արձանագրություններ նահանգի և վարչաշրջանի դերերն ու պատասխանատվությունները սահմանելու համար, որոնց համաձայն պետք է իրականացվեն IHSS ծրագրի ամբողջականության պահպանմանը և խարդախությունների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ:  Շահագրգիռ կողմերի խումբը մշակեց Միասնական նահանգային արձանագրություններ (այսուհետ՝ Արձանագրություններ) IHSS Ծրագրի ամբողջականության պահպանմանն ուղղված գործողությունների համար: Արձանագրություններում ներկայացվող միջոցառումներից մեկը ծրագրի ամբողջականությունն ապահովող չազդարարված տնային այցերն են:  Այս հրապարակման մեջ քննարկվում են չազդարարված տնային այցերը:

 

 

Click links below for a downloadable version.