Ի՞նչ պետք է իմանան Տնային օժանդակող ծառայությունների շահառուները չազդարարված տնային այցերի մասին

Publications
#5494.010

Ի՞նչ պետք է իմանան Տնային օժանդակող ծառայությունների շահառուները չազդարարված տնային այցերի մասին

IHSS-ը ծառայություններ է մատուցում, որոնք կօգնեն ձեզ մնալ տանը, եթե չեք կարող հոգ տանել ձեր մասին հաշմանդամության պատճառով: Վարչաշրջանը որոշում է, թե քանի ժամ եք ստանում ծառայությունների համար: Նրանք դա անում են՝ այցելելով ձեզ տանը և գնահատելով այն, ինչ ձեզ հարկավոր է: IHSS ստանալուց հետո վարչաշրջանը կարող է չհայտարարված տնային այցելություններ կատարել: Այս փաբը պատասխանում է չհայտարարված տնային այցելությունների վերաբերյալ հարցերին: Այն պատմում է ձեզ, թե ինչ անել, եթե օգնության կարիք ունեք:

Տնային այցերը մշտապես կազմել են IHSS ծառայությունների իրավունակության գնահատման կամ վերագնահատման գործընթացի մի մասը:  Այս տնային այցերը կատարում են IHSS սոցիալական աշխատողները: 2009թ. Կալիֆորնիայի օրենսդրությունը փոփոխվեց, որով Կալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության վարչությունից (անգլ.՝ California Department of Social Services, CDSS) պահանջվում էր կազմել շահագրգիռ կողմերի խումբ, որը մշակելու է արձանագրություններ նահանգի և վարչաշրջանի դերերն ու պատասխանատվությունները սահմանելու համար, որոնց համաձայն պետք է իրականացվեն IHSS ծրագրի ամբողջականության պահպանմանը և խարդախությունների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ:  Շահագրգիռ կողմերի խումբը մշակեց Միասնական նահանգային արձանագրություններ (այսուհետ՝ Արձանագրություններ) IHSS Ծրագրի ամբողջականության պահպանմանն ուղղված գործողությունների համար: Արձանագրություններում ներկայացվող միջոցառումներից մեկը ծրագրի ամբողջականությունն ապահովող չազդարարված տնային այցերն են:  Այս հրապարակման մեջ քննարկվում են չազդարարված տնային այցերը:

Չազդարարված տնային այցերը տարբերվում են վարչաշրջանների չպլանավորված այցերից չազդարարված տնային այցերին չառնչվող այնպիսի պատճառներով, ինչպիսիք են կարիքների գնահատումը, վերագնահատումը կամ անվատնգության ու բարեկեցության ստուգումները:1Այդ նպատակով կատարվող չպլանավորված այցերը պարտադիր չէ, որ համապատասխանեն սույն հրապարակման մեջ ամփոփված ծրագրի ամբողջականության պահպանման ուղղված չազդարարված տնային այցերի կանոններին:2 Ձեր վարչաշրջանից ճշտեք իրենց կողմից չպլանավորված այցերի կատարման ընթացակարգերի մասին:

Չազդարարված տնային այցերը տարբերվում են նաև այն տնային այցերից, որոնք վարչաշրջանը կատարում է որպես որակի ապահովման իր ծրագրի մաս: «Որակի ապահովման նպատակով տնային այցերը» կատարում է վարչաշրջանի որակի ապահովման անձնակազմը, այլ ոչ գործը վարող աշխատակիցը կամ նրա վերահսկիչը:3 Որակի ապահովման և չազդարարված տնային այցերի տարբերությունների մասին մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս All County Letter No. 10-39-ը:

1. Կարո՞ղ են վարչաշրջանի բարեկեցության բաժնի աշխատակիցները գալ իմ տուն առանց նախազգուշացման:

Այո։4

2. Ե՞րբ կարող են վարչաշրջանի բարեկեցության բաժնի աշխատակիցները գալ իմ տուն:

Ծրագրի ամբողջականության ապահովման ուղղված Չազդարարված տնային այցերի անձնակազմը չի կարող կատարել պատահական այցեր:5 Այլ կերպ ասած՝ պետք է առկա լինի որոշակի «մտահգության արտահայտում ծրագրի ամբողջականության խախտման վերաբերյալ»,6 օրինակ՝ խարդախության կասկածանք: CDSS-ն կկազմի այն շահառուների ցանկը, ովքեր համապատասխանում են չազդարարված տնային այցերի պայմաններին և այդ ցուցակները կտարածի ծրագրի ամբողջականության ապահովման վարչաշրջանային պատասխանատուներին:7 Շահառուների ցուցակները կազմվում են «շահառուի կամ նրան տրամադրվող ծառայությունների որակի, շահառուի ծառայությունների, շահառուի բարեկեցության վերաբերյալ որոշակի մտահգության կամ ծրագրի ամբողջականությանն առնչվող այլ մտահգությունների» հիման վրա:8 Նույն պատճառներով վարչաշրջանները կարող են չազդարարված տնային այցերի ցուցակներում ավելացնել նաև անուններ:9 Վարչաշրջանն իրականացնելու է չազդարարված տնային այցեր այդ ցուցակներում ընդգրկված շահառուների համար:10

3. Ի՞նչ է նշանակում IHSS-ի խարդախություն:

Նահանգային օրենսդրությունը IHSS ծրագրի առնչությամբ «խարդախությունը» սահմանում է որպես «որևէ անձի կողմից միտումնավոր կատարված խաբեբայություն կամ տվյալների աղավաղում՝ իմանալով, որ այդ խաբեբայության արդյունքում ինքը կամ որևէ մեկ այլ անձ կարող է ստանալ որոշակի չթույլատրված օգուտ»:11  Ուշադրություն. այս սահմանումը չի ներառում ոչ միտումնավոր գործողությունները կամ սխալները:

4.  Ո՞րն է չազդարարված տնային այցերի նպատակը:

Չազդարարված տնային այցերի նպատակն է՝ համոզվել, որ ձեզ համար թույլատրված ծառայությունները բավարարում են ձեր կարիքներն այն մակարդակով, որը թույլ է տալիս ձեզ ապահով կերպով մնալ ձեր տանը:12 Դրանք իրականացվում են նաև ձեր գործում պահվող տեղեկատվությունն ստուգելու նպատակով:13 Վերջապես, դրանք հնարավորություն են տալիս չազդարարված տնային այցեր կատարող անձնակազմին հիշեցնելու ձեզ IHSS ծրագրի կանոնների, պահանջների և դրանց չհետևելու հետևանքների մասին:14 Որպես հետևանք կարող է լինել ձեր IHSS-ի կորուստը:15

5. Ո՞վ է կատարում այդ չազդարարված տնային այցերը:

Չազդարարված տնային այցերը կատարում է վարչաշրջանի վերապատրաստված IHSS-ի անձնակազմը:16 Քանի որ վարչաշրջաններից պահանջվում է ունենալ հատուկ վերապատրաստված անձնակազմ չազդարարված տնային այցեր կատարելու համար, հնարավոր է, որ չազդարարված տնային այցերի անձնակազմը լինի նաև ձեր վարչաշրջանի IHSS սոցիալական աշխատողը:17 Վարչաշրջանը կարող է պահանջել, որ հարկադիր կատարման մարմնի աշխատակիցն ուղեկցի չազդարարված տնային այցերի անձնակազմին.18

6.  Ես ունե՞մ իրավունքներ, երբ վարչաշրջանի բարեկեցության բաժնի աշխատակիցները գան իմ տուն:

Այո։ Վարչաշրջանի բարեկեցության բաժնի աշխատակիցները պետք է ներկայանան, ցույց տան անձը հաստատող լուսանկար և կրեն բեյջ:19 Դուք կարող եք պահանջել ներկայանալ և կարող եք խնդրել, որ ձեզ տրամարդեն հեռախոսահամար, որպեսզի զանգահարեք վարչաշրջան և ստուգեք չազդարարված տնային այցերի անձնակազմի ինքնությունը:  վարչաշրջանը չի կարողանում հաստատել անձնակազմի ինքնությունը, կամ չազդարարված տնային այցերի անձնակազմը չունի ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ, դուք կարող եք թույլ չտալ ներս մտնել, և դա չի համարվի ձեզ հասանելիք երեք փորձերից մեկը՝ նախքան հետագա քայլեր ձեռնարկելը:20

Եթե դուք չազդարարված տնային այցերի անձնակազմին թույլ տաք մտնել ձեր տուն, ապա չազդարարված տնային այցերի անձնակազմը պետք է հայտնի ձեզ իր այցի նպատակը: Չազդարարված տնային այցերի անձնակազմը կարող է տալ հարցեր ծառայությունների և ծառայությունների որակի մասին:21 Նրանք կտեղեկացնեն նաև ծրագրի կանոնների և դրանց չհետևելու հետևանքների մասին:22 Նրանք կարող են դիտել ձեր տան «ընդհանուր տարածքը», ինչը նշանակում է, որ նրանք չեն կարող տեսնել օրինակ զուգարանները կամ փակ դարակները:23

Չազդարարված տնային այցերի անձնակազմը պետք է գործի պրոֆեսիոնալ կերպով:24 Չազդարարված տնային այցը, հեռախոսազանգերը և նամակները պետք է լինեն շահառուի փաստաթղթերում նշված մայրենի լեզվով:25 Հակառակ դեպքում դուք կարող եք պահանջել անվճար թարգմանիչ:26

Ձեզ պետք է վերաբերվեն սիրալիր և հարգանքով, ինչպես նաև հարգեն ձեր և ներգրավված բոլոր անձանց իրավունքները:  Զանգվածային կամ ոչ կանոնավոր տնային այցերն արգելվում են: Ձեզ հետ կամ հավանական վկաների հետ հարցազրույցները պետք է անցկացվեն առանց սպառնալիքի, բռնության, ուժի գործադրման, անձը հաստատող կեղծ փաստաթղթի ցուցադրման կամ առանց այլ խեղաթյուրումների:

Վարչաշրջանը բոլոր ուսումնասիրությունները պետք է անցկացնի օրենքով սահմանված կարգով: Վարչաշրջանը չի կարող խախտել ձեր կամ ցանկացած այլ անձի սահմանադրական իրավունքները: Ձեր տան խուզարկումը կամ խարդախության ապացույց հանդիսացող ֆիզիկական իրերի հեռացումը չի թույլատրվում առանց խուզարկության վավեր հրամանագրի առկայության կամ ձեր թույլտվության այն բանից հետո, երբ դուք ամբողջությամբ իրազեկվել եք ձեր իրավունքների մասին:

7. Ի՞նչ է պատահում, եթե ես անկարող եմ, տեղում չեմ կամ չեմ ցանկանում մասնակցել չազդարարված տնային այցերի միջոցառումներին:

Չազդարարված տնային այցերի անձնակազմը կկատարի առնվազն ևս երկու այց, առնվազն երկու հեռախոսազանգ և կուղարկի նամակ հաջորդող 45-60 օրերի ընթացքում:27 Նամակը, որը կարող են ուղարկել փոստով կամ թողնել այնպիսի ակնհայտ վայրում, որտեղ դուք ամենայն հավանականությամբ կտեսնեք այն,28 պետք է բացատրի չազդարարված տնային այցերի և ծառայությունների կորստյան պատճառը, եթե դա ապացուցում է խարդախությունը:29 Նամակում պետք է նաև նշված լինի, որ կատարվել են ձեզ հետ հեռախոսով կապվելու կամ ձեզ տանը գտնելու անհաջող փորձեր:30 Չազդարարված տնային այցերի անձնակազմը կարող է նաև որոշել կապվել ձեզ հետ այլ ձևերով:31 Եթե այս ամենից հետո չազդարարված տնային այցերի անձնակազմը չի կարողանում կատարել չազդարարված տնային այցը, դուք ստանում եք Ծանուցում ձեր IHSS-ի դադարեցման վերաբերյալ, քանի որ դուք չեք կատարել ծրագրի պահանջները:32 Դուք կարող եք բողոքարկել՝ պահանջելով նպաստի ժամանակավոր կասեցում:33

8. Ի՞նչ կարող է անել վարչաշրջանը, եթե վարչաշրջանն ունի կասկած խարդախության մասին:

Վարչաշրջանը պետք է իրականացնի խարդախության հետաքննության համար սահմանված որոշակի ընթացակարգ:34 Առաջինը՝ վարչաշրջանը պետք է ներկայացնի հաշվետվություն, որն ուսումնասիրել է վարչաշրջանի կողմից հատուկ նշանակված անձնակազմը:35 Վարչաշրջանի կողմից հատուկ նշանակված անձնակազմը դեպքի մասին հայտնում է Առողջապահության վարչությանը հետաքննությունը շարունակելու նպատակով, եթե խարդախության գումարը մեծ է $500.00-ից, կամ տեղեկատվությունը վերադարձնում է սկզբնական վարչաշրջանային գործակալությանը՝ հնարավոր վարչական գործողություններ կատարելու նպատակով:36 Հետաքննչական մարմինը (DHCS-ն կամ տեղական վարչաշրջանային գործակալությունը) կարող է այնուհետև փոխանցել ավարտված հետաքննությունը մեղադրանք առաջադրելու համար կամ փոխանցել այն սկզբնական վարչաշրջանային գործակալությանը՝ հնարավոր վարչական գործողություններ կատարելու նպատակով:37 Խարդախությունների մասին տեղեկացման գործընթացի մանրամասները տե՛ս տվյալ վարչաշրջանի կայքէջում:38

9.  Որտե՞ղ կարող եմ ես բողոք ներկայացնել, եթե խախտվել են իմ իրավունքները:

Դուք կարող եք ներկայացնել բողոք վարչաշրջանին: Դուք կարող եք քաղաքացիական իրավունքների խախտման վերաբերյալ բողոք ներկայացնել նաև CDSS-ին:39

10. Ի՞նչ ռեսուրսների դիմեմ, եթե ես ունենամ այլ հարցեր:

Կալիֆորնիայում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կազմակերությունը տրամադրում է իրավական խորհրդատվության անվճար ծառայություններ, օրինակ՝ հեռախոսային խորհրդատվություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար: Զանգահարե՛ք 1-800-776-5746 հեռախոսահամարով: Ձեզ կարող է օգնել նաև ձեր IHSS ծառայությունների մատուցողների միությունը:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

 • 1. All County Letter 13-83, էջ 3.
 • 2. Id.
 • 3. Տե՛սԿալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության վարչության Տարեցների կարիքներին ուղղված ծրագրերի բաժնի Տնային օժանդակող ծառայություններ (անգլ.՝ In-Home Support Services, IHSS) ծրագրի որակի ապահովման/որակի բարձրացման (QA/QI) քաղաքականության ձեռնարկը, 6 (2013), MPP բաժին 30-702-ն ավելացվել է՝ Կալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության մասին օրենքի բաժին 12305.71-ն իրագործելու համար.
 • 4. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ. ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ. օրենքի § 12305.71(c)(3)(B). Նշում. վարչաշրջաններն այնուամենայնիվ կարող են իրականացնել չպլանավորված տնային այցեր՝ կարիքների գնահատում, վերագնահատում, անվտանգության և բարեկեցության ապահովվածության ստուգումներ իրականացնելու և այլ նպատակներով, որոնք չեն համարվում չազդարարված տնային այցեր.
 • 5. ACL 13-83, p.4
 • 6. Կալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության Վարչության Տարեցների կարիքներին ուղղված ծրագրերի բաժին, Տնային օժանդակող ծառայությունների (IHSS) Միացյալ նահանգային արձանագրություններ, ii (2013): http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acin/2013/I-13_13.pdf
 • 7. ACL 13-38, p. 4.
 • 8. Id.
 • 9. Id.
 • 10. Id.
 • 11. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ. ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ. Օրենքի § 12305.8(a), ACL 13-83, էջ 11. Խարդախությունները ներառում են նաև այնպիսի գործողություններ, որոնք սահմանվում են որպես խարդախություն նահանգային և դաշնային օրենքներով.
 • 12. ACL 13-83, p. 3.
 • 13. IHSS-ի Միացյալ նահանգային արձանագրություններ, վերևում նշում 6, էջ 6-ում.
 • 14. Id.
 • 15. Id.
 • 16. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ. ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ. Օրենքի §§ 12305.71(a), (c)(3)(B)., IHSS-ի Միացյալ նահանգային արձանագրություններ, վերևում նշում 6, էջ 5-ում, ACL 13-83, էջ 4.
 • 17. ACL 13-83, p 4.
 • 18. IHSS-ի Միացյալ նահանգային արձանագրություններ, վերևում նշում 6, էջ 10-ում.
 • 19. Id. էջ 7-ում.
 • 20. Id.
 • 21. Id. էջ 8-ում.
 • 22. Id.
 • 23. Id. Վարչաշրջանին անհրաժեշտ է խուզարկության օրդեր ձեր տունը խուզարկելու համար.
 • 24. Id. էջ 6-ում.
 • 25. ACL 13-38, p. 5.
 • 26. Id. էջ 7-ում.
 • 27. IHSS-ի Միացյալ նահանգային արձանագրություններ, վերևում նշում 6, էջ 8-ում.
 • 28. ACL 13-83, էջ 6.
 • 29. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ. ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ. Օրենքի § 12305.71 (c)(3)(C), IHSS-ի Միացյալ նահանգային արձանագրություններ, վերևում նշում 6, էջ 8-ում.
 • 30. IHSS-ի Միացյալ նահանգային արձանագրություններ, վերևում նշում 6, էջ 8-ում.
 • 31. Id.
 • 32. Id.
 • 33. Id. էջ 9-ում.
 • 34. ACL 13-83, էջ12.
 • 35. IHSS-ի Միացյալ նահանգային արձանագրություններ, վերևում նշում 6, էջ 20-21-ում.
 • 36. Id.
 • 37. ACL 13-83, p. 13.
 • 38. IHSS-ի Միացյալ նահանգային արձանագրություններ, վերևում նշում 6, էջ 24-ում.
 • 39. Տե՛ս Բողոքի ներկայացում http://www.cdss.ca.gov/Reporting/File-a-Complaint