Հոգեպես աջակցող և ընկերակից կենդանիները հանրային կացարաններում

Publications
#7156.10

Հոգեպես աջակցող և ընկերակից կենդանիները հանրային կացարաններում

Ծառայող կենդանին կարող է վարժեցնել մասնագետը, ընկերը, ընտանիքի անդամը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձը:

Ընկերակից կենդանի

Շուն, որը.

 1. անհատականորեն վարժեցվել է
 2. հաշմանդամություն, այդ թվում՝ ֆիզիկական, զգայական ընկալման, հոգեկան առողջության, մտավոր հաշմանդամություն կամ այլ տեսակի թուլամտություն ունեցող անձի համար

Հոգեպես աջակցող կենդանի

Կենդանի, որը.

 1. թեթևացնում է անձի հաշմանդամության
 2. հետևանքները՝ տալով հարմարավետության
 3. զգացում կամ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. ընկերակից կենդանուն կարող է վարժեցնել մասնագետը, ընկերը, ընտանիքի անդամը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձը:

  Ընկերակից կենդանի Հոգեպես աջակցող կենդանի
Կացարաններ (գիշերում) ԱՅՈ ԱՅՈ, եթե համաձայնեցվել է որպես ողջամիտ հարմարություն
Կացարաններ (ցերեկային սրահում) ԱՅՈ ՈՉ
Ընկերություններ, խանութ-սրճարաններ, ռեստորաններ, գրադարաններ, հիվանդանոցներ ԱՅՈ ՈՉ
Հյուրանոցներ ԱՅՈ ՈՉ
Ինձ անհրաժե՞շտ են ընթացիկ պատվաստումները ԱՅՈ ԱՅՈ
Ինձ անհրաժե՞շտ են բաճկոնակ, հավաստագիր և այլն, որպեսզի ցույց տամ, որ կենդանիս օգնող կենդանի է ՈՉ ՈՉ

Ծանոթագրություն. մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս «Կացարաններում և հանրային վայրերում ընկերակից և հոգեպես աջակցող կենդանիներ ունենալու իրավունքները – ՀՏՀ»:

Հարցեր, որոնք միգուցե առաջանան ընկերակից կենդանու հետ հանրային վայր կամ կացարան մտնելիս (եթե հաշմանդամության հետ կապված կարիքն ակնհայտ արտահայտված չէ).

 1. Անձը ունի՞ կենդանու կարիք, որը կապված է հաշմանդամության հետ:
 2. Կենդանին ինչպիսի՞ աշխատանք կամ առաջադրանք կատարելու համար է վարժեցվել:

Հարցեր, որոնք հնարավոր չէ տալ.

 1. Ինչպիսի՞ բնույթ ունի անձի հաշմանդամությունը: Կամ ի՞նչ ախտորոշում ունի նա:
 2. Անձը կարո՞ղ է բժշկական տվյալներին մուտք ունենալ, որպեսզի ապացուցի իր հաշմանդամությունը:
 3. Կենդանին հավաստագրվել, վարժեցվել կամ լիցենզավորվել է որպես ընկերակից կենդանի՞:

Որ դեպքերում ընկերակից կենդանուն չի թույլատրվի մտնել վերոնշյալ վայրերը.

 1. Կենդանին անմիջական վտանգ է ներկայացնում ուրիշների համար:
 2. Կենդանին տիրոջ խնամքի կամ հսկողության տակ չէ և (կամ) ընտելացված չէ:
 3. Կենդանու ներկայությունը էապես կփոխի ապրանքների, ծառայությունների կամ ծրագրերի բնույթը:

Եթե հաշմանդամության հետ կապված կարիքն ակնհայտ արտահայտված չէ, հոգեպես աջակցող կենդանու հետ կացարան մտնելիս կացարան տրամադրողը կարող է խնդրել ներկայացնել փաստաթուղթ այն մասին, որ.

 1. ունեք հաշմանդամություն, և
 2. կենդանու կարիք, ինչը կապված է հաշմանդամության հետ:

Ծանոթագրություն. չեն կարող պահանջել մուտք ունենալ բժշկական տվյալներին:

Ողջամիտ հարմարություն ունենալու դիմումները կարող են մերժվել, եթե կենդանին.

 1. անհրաժեշտ չէ տիրոջ հաշմանդամության պատճառով,
 2. անմիջական վտանգ է ներկայացնում այլ մարդկանց կամ սեփականության համար,
 3. տիրոջ խնամքի կամ հսկողության տակ և (կամ) ընտելացված չէ,
 4. անտեղի ֆինանսական կամ վարչական բեռ է ներկայացնում կամ
 5. էապես փոխում է այն ծառայությունների բնույթը, որոնք տրամադրում են տանտերը կամ տան սեփականատերերի միավորումը:

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. անմիջական վտանգները պետք է հիմնվեն տվյալ կենդանու անհատական գնահատման վրա, որի համար հիմք են հանդիսանում տվյալ կենդանու հատուկ պահվածքը, այլ ոչ վախը, չարաշահումը կամ այլ կենդանիների հետ ունեցած նախկին փորձը: Բազմացման, չափերի և քաշի սահմանափակումներ չեն կարող կիրառվել:

 

 

Click links below for a downloadable version.