Հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայություններ վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագրի միջոցով

Publications
#5084.10

Հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայություններ վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագրի միջոցով

Հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայություններ վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագրի (MHP, Mental Health Plan) միջոցով

Հոգեկան առողջության որոշ ծառայություններ մատչելի են «վճարում ծառայության դիմաց» Medi-Cal մատակարարների կամ Medi-Cal-ի կողմից կառավարվող խնամքի ծրագրերի միջոցով, մինչդեռ այլ ծառայությունները մատչելի են միայն  Վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագրերի միջոցով՝ հոգեկան առողջության  մասնագիտացված ծառայության իրավունքի հրաժարման փաստաթղթի ներքո: Այս հրապարկումը կենտրոնանում է հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների վրա, որոնք մատչելի են Վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագրերի (MHPs, Mental Health Plans) միջոցով:

 

 

Click links below for a downloadable version.