Հաշմանդամների նկատմամբ խտրականության կիրառում Կալիֆորնիայի Վերականգնողական դեպարտամենտի կողմից

Publications
#F076.10

Հաշմանդամների նկատմամբ խտրականության կիրառում Կալիֆորնիայի Վերականգնողական դեպարտամենտի կողմից

 

 

Click links below for a downloadable version.