Հաշմանդամ աշակերտներին ծաղրելը եւ հաշմանդամության պատճառով հալածանքի ենթարկելը