Հաճախ տրվող հարցեր քվեարկողի նույնականացման վերաբերյալ

Publications
#5515.10

Հաճախ տրվող հարցեր քվեարկողի նույնականացման վերաբերյալ

Ի տարբերություն շատ այլ նահանգների՝ Կալիֆորնիան չունի Քվեարկողների նույնականացման մասին սահմանափակող օրենք: Ընդհանուր առմամբ, Կալիֆորնիայի քվեարկողը պարտավոր չէ քվեարկելու համար իր հետ բերել իր անձի նույնականացման փաստաթուղթը:

Արդյո՞ք քվեարկելու համար ես պետք է ինձ հետ ընտրատեղամաս բերեմ իմ անձը նույնականացնող փաստաթուղթ, թե պետք է կցեմ պատճեն իմ փոստային քվեարկության քվեաթերթիկին

Ի տարբերություն շատ այլ նահանգների՝ Կալիֆորնիան չունի Քվեարկողների նույնականացման մասին սահմանափակող օրենք: Ընդհանուր առմամբ, Կալիֆորնիայի քվեարկողը պարտավոր չէ քվեարկելու համար իր հետ բերել իր անձի նույնականացման փաստաթուղթը:

Ամերիկայում քվեարկության անցկացմանն օժանդակող օրենքի և Կալիֆորնիայի Ընտրական օրենսգրքի հատված 2150(7)-ի համաձայն քվեարկելու համար գրանցվող անձը պետք է ներկայացնի հետևյալը.

 • իր գործող և վավեր վարորդական իրավունքը կամ
 • քվեարկության գրանցման հայտարարության նույնականացման պետական փաստաթուղթը կամ
 • իր սոցիալական ապահովության քարտի համարի վերջին չորս թվերը:

Եթե անձը չունի այդ թվերը, Կալիֆորնիա նահանգի պետքարտուղարությունը տվյալ անձին հատկացնում է եզակի համար:

Ե՞րբ ինձնից կպահանջվի ներկայացնել իմ ID քարտը

Ձեզ կխնդրեն ներկայացնել ձեր ID քարտը միայն խիստ սահմանափակ հանգամանքներում.

 • Երբ դուք առաջին անգամն եք քվեարկում և գրանցվել եք փոստով քվեարկության համար և
 • Երբ չեք տրամադրել ձեր վարորդական իրավունքը, կամ ձեր գրանցման ձևաթղթում չեք նշել կալիֆորնիական նույնականացման համարը կամ ձեր սոցիալական ապահովության քարտի համարի վերջին չորս թվերը:

Ի՞նչ տիպի ID քարտ պետք է ես ներկայացնեմ

Դուք պետք է տրամադրեք ներկա պահին գործող և վավեր ID քարտ լուսանկարով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, որն ըստ գործող կանոնակարգի համարվում է որպես անձի հաստատման բավարար ապացույց:

I. Անձը հաստատող լուսանկարով փաստաթղթերի տեսակներ, որոնք կարող եք տրամադրել.

 • Վարորդական իրավունք կամ նույնականացման քարտ՝ տրված ցանկացած նահանգի կողմից
 • Անձնագիր
 • Աշխատողի նույնականացման քարտ
 • Նույնականացման քարտ՝ տրամադրված որևէ առևտրային հաստատության կողմից
 • Կրեդիտային կամ դեբետային քարտ
 • Զինծառայողի նույնականացման քարտ
 • Ուսանողի նույնականացման քարտ
 • Առողջարարական ակումբի նույնականացման քարտ
 • Ապահովագրական պլանի նույնականացման քարտ

Տե՛ս Կալիֆորնիայի վարչական օրենսգրքի հատոր 2-ի հատված 20107(d)-ը

II. Անձի նույնականացման առանց լուսանկարի փաստաթղթերի տեսակներ, որոնք կարող եք տրամադրել.

 • Կոմունալ վճարումների հաշիվ
 • Բանկի քաղվածք
 • Պետական վճարի անդորրագիր
 • Պետական աշխատավարձի վճարման անդորրագիր
 • Քվեարկողի ծանուցման քարտ
 • Պետական հանրակացարանի նույնականացման քարտ
 • Վարձով տրամադրման կամ վարձակալության տեղեկանք կամ պայմանագիր
 • Ուսման վճարի տեղեկանք կամ հաշիվ
 • ազատման հավաստագիր, պատժամիջոցի ներման վկայական կամ քվեարկողին որևէ քրեական գործի, մեղադրական ակտի, դատավճռի կամ այլ գործի լուծման առնչությամբ տրամադրված որևէ այլ պաշտոնական փաստաթուղթ

Տե՛ս Կալիֆորնիայի վարչական օրենսգրքի հատոր 2-ի հատված 20107(d)(2)-ը

Ի՞նչ կարող եմ անել, եթե ինձնից պահանջում են ներկայացնել ID քարտ, իսկ ես համաձայն չեմ

Նախքան ընտրության օրը ընտրական հանձնաժողովի պատասխանատուն որոշում է, թե քվեարկելու համար ովքեր պետք է ներկայացնեն ID քարտ: Երբ դուք ընտրատեղամասում գրանցվում եք քվեարկություն կատարելու համար, ձեր անվան կողքին կլինի նշում այն մասին, որ դուք պետք է տրամադրեք ID քարտ: Ընտրատեղամասի աշխատակիցը չի կարող պահանջել ձեզնից ID քարտ, եթե ընտրացուցակում նշված չէ, որ դուք պետք է ներկայացնեք այն:

Եթե ձեզ խնդրեն ներկայացնել ID քարտ, և դուք համաձայն չլինեք, դուք կարող եք քվեարկել պայմանական քվեաթերթիկով, ինչպես նաև անել հետևյալը.

 • խնդրել ընտրատեղամասի աշխատակցին ցույց տալ, թե ընտրացուցակում որտեղ է նշված, որ դուք պետք է ներկայացնեք ID քարտ, կամ
 • դիմել Վարչաշրջանի ընտրական հանձնաժողովի պատասխանատուի գրասենյակ, կամ
 • դիմել Կալիֆորնիայի Հաշմանդամների իրավունքների հարցերով զբաղվող կազմակերպությանը (Disability Rights California)

  Ընտրությունների օրը

  • Հյուսիսային Կալիֆորնիա՝ 1-888-569-7955
  • Հարավային Կալիֆորնիա՝ 1-888-733-7565
  • Հեռատիպ՝ 1-800-719-5798

  Ընտրությունների օրվանից առաջ կամ հետո՝ 1-800-776-5746

  • զանգահարել Կալիֆորնիա Նահանգի պետքարտուղարի գրասենյակի թեժ գծի հեռախոսահամարով
  • Անգլերենի համար՝ (916) 657-2166 կամ (800) 345-VOTE (8683)
  • Իսպաներենի համար՝ (800) 232-VOTA (8682)

 

 

Click links below for a downloadable version.