Դուք կարող եք քվեարկել անգամ այն դեպքում, եթե չեք կարողանում ստորագրել ձեր անվան տակ

Publications
#5473.10

Նշանի հետ միասին պետք է գրվի նաև տվյալ անձի անուն, ազգանունը: Անունը պետք է գրվի 18 տարին լրացած որևէ վկայի ներկայությամբ:

Կալիֆորնիայի Ընտրական օրենսգիրք, § 354.5

Կարող եք որևէ նշան դնել

Նշանի հետ միասին պետք է գրվի նաև տվյալ անձի անուն, ազգանունը: Անունը պետք է գրվի 18 տարին լրացած որևէ վկայի ներկայությամբ:

Կարող եք օգտագործել ստորագրության կնիք

Ստորագրության կնիքը կարող է օգտագործվել որպես ստորագրություն, եթե 18 տարեկանը լրացած վկան նույնպես ձեռագիր գրում է ձեր անունը: Սակայն դուք պետք է (1) առցանց գրանցված լինեք քվեարկելու համար, և ձեր ստորագրության կնիքը պետք է հաստատված լինի Տրանսպորտային միջոցների գրանցման դեպարտամենտի կողմից և փոխանցված լինի Նահանգի պետքարտուղարությանը կամ (2) ձեր կնիքն օգտագործած լինեք գրանցման գրավոր հայտարարության մեջ դատարանի աշխատակցի ներկայությամբ:

Ի՞նչ կարող է լինել ստորագրության կնիքի վրա

  • Հաշմանդամություն ունեցող անձի իրական ստորագրությունը:
  • Հաշմանդամություն ունեցող անձի կողմից ընդունած նշան կամ խորհրդանիշ:
  • Հաշմանդամություն ունեցող անձի ձեռագիր գրված անունը, որը գրվել է մեկ այլ անձի կողմից և ընդունվել է հաշմանդամություն ունեցող անձի կողմից:

Ո՞վ կարող է օգտագործել ստորագրության կնիքը

  • Հաշմանդամություն ունեցող անձը, ով այդ հաշմանդամության պատճառով ի վիճակի չէ գրել և պահում է ստորագրության կնիք:
  • Անձը, ով ստորագրության կնիքն օգտագործում է այն անձի ներկայությամբ ու համաձայնությամբ, ում պատկանում է ստորագրության կնիքը:.

 

Մենք ցանկանում եք լսել Ձեր կարծիքը: Խնդրում ենք պատասխանել մեր հրապարակումների մասին հետևյալ հարցման հարցերին և տեղեկացնել մեզ, թե ինչպես ենք մենք աշխատում: [Անցնել հարցումը]

Իրավաբանական օգնություն ստանալու համար զանգահարել 800-776-5746 հեռախոսահամարով կամ լրացնել օգնության դիմումի ձևը: Մյուս բոլոր հարցերով զանգահարել 916-504-5800 (Հյուսիսային Կալիֆորնիա), 213-213-8000 (Հարավային Կալիֆորնիա) հեռախոսահամարներով:

Կալիֆորնիայի հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունը ֆինանսավորվում է տարբեր աղբյուրներից, հովանավորների ամբողջական ցանկը տե՛ս այստեղ. http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html:

 

Սեղմեք ներքեւում, ամբողջական բեռնվող տարբերակի համար