Բուժօգնության հասանելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Հաշմանդամություն ունեցող ամերիկացիների մասին օրենքի և Քաղաքացիական իրավունքները սահմանող այլ օրենքների համաձայն

Publications
#5531.10

Այս բրոշյուրում խոսվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց բուժօգնությունից օգտվելու իրավունքների մասին:  Բուժօգնությունից օգտվելը ներառում է հաստատությունների, ծառայությունների և տեղեկատվության տրամադրումը բժիշկների գրասենյակների, այլ բժշկական ծառայություններ առաջարկողների և ապահովագրական ծրագրերի կողմից:  Շատ կալիֆորնիացիների համար բժշկական ծառայությունները մատուցվում են որևէ պետական հաստատության, օրինակ՝ վարչաշրջանի կողմից, կամ Կառավարվող բուժօգնության միջոցով՝ բուժսպասարկողների ցանց, որը կառավարվում է մեկ գլխավոր ընկերության կամ գործակալության կողմից:  Կառավարվող բուժօգնության կազմակերպությունները Medi-Cal-ի ծառայությունները մատուցում են Նահանգի և/կամ վարչաշրջանի ղեկավարության հետ ունեցած պայմանագրի շրջանակում:   

 

 

Click links below for a downloadable version.