Ամփոփաթերթ՝ Հաշմանդամության խտրականություն և HUD 8-րդ բաժնի ստացականի ծրագիրը

Publications
#7141.10

Ամփոփաթերթ՝ Հաշմանդամության խտրականություն և HUD 8-րդ բաժնի ստացականի ծրագիրը

Այս ամփոփաթերթում քննարկվում են հաշմանդամ անձանց իրավունքները 8-րդ բաժնի ստացագրի ծրագրում: Խնդրում ենք տեղյակ լինել, որ տարբեր կանոններ կարող են կիրառվել ծրագրի վրա հիմնված 8-րդ բաժնի ծրագրում:

 

 

Click links below for a downloadable version.